خرید شال واکنش آیت الله منتظری به زندانی کردن چند دانشجو

اعضای شورای مرکزی شاخه علامه دفتر تحکیم وحدت روز جمعه در قم با آیت الله منتظری دیدار و گفتگو کردند. این دیدار در پی محکومیت تعدادی از دانشجویان و اعتراض دانشجویی به این گونه احکام صادره صورت گرفت.

به گزارش سایت رسمی آیت الله منتظری، در این دیدار وی با ابراز تاسف شدید از برخوردهای “تند و خشن” با منتقدان به ویژه فرهیختگان و دانشجویان، این گونه احکام را غیرشرعی، غیرقانونی و غیرعاقلانه دانسته و گفت: “برخوردهایی هم که با دانشجویان می‌شود بدون دلیل شرعی و قانونی است به ویژه این که آنها را ستاره دار می کنند وحتی از حق طبیعی تحصیل محروم می‌نمایند. همین احمد ما با این که من زندانی و از مخالفان سرسخت شاه بودم و شهید محمد هم فراری بود، با این حال از سوی وزارت فرهنگ و یا ساواک از تحصیل محروم نشد و توانست در دانشگاه پلی تکنیک مدرک مهندسی‌اش را بگیرد.”

وی افزود: “آقایان قضاتی که به راحتی برای منتقدان و دانشجویان حکم صادر می کنند بدانند احکام آنها غیرشرعی و غیرقانونی است. قبلاً هم درباره دانشجویانی که احکام سنگینی برای آنها صادر شده از من سئوال شد من هم نوشتم: حرف آنها – که می گویند توهین به مقدسات نکرده اند – مسموع است و حکمی علیه آنها نمی توان صادر کرد.”

وی افزود: “آقایان قضات که چنین احکامی را صادر می‌کنند آیا مفهوم زندان را می فهمند و درک می کنند؟ مدتی خودتان به زندان به ویژه انفرادی بروید تا درک کنید زندان یعنی چه! من خودم بیش از پنج سال در رژیم گذشته زندان بودم و سه سال تبعید؛ به خوبی درد زندان و زندانی را لمس می کنم.”