خرید شال اقداماتي براي جلوگيري از اعدام عوامل بمب‌گذاري اهواز؟!

سازمان حقوق بشر سوريه اعلام كرد: به دنبال صدور احكام قضائي اعدام براي سه تن از عوامل بمب‌گذاري‌هاي اهواز كه از سوي دولت سوريه تحويل ايران شده‌اند، برخي از نهادهاي غيردولتي دمشق نيز در حال رايزني و تلاش براي جلوگيري از اجراي حكم اعدام اين مجرمان هستند.

به گزارش خبرنگار «»، نشريه اينترنتي «سريانيوز» روز گذشته، سازمان حقوق بشر سوريه را نهادي غيرقانوني دانست و اعلام كرد: اين سازمان خواستار رايزني «بشار اسد» براي جلوگيري از اعدام اين افراد شده است.

اين افراد «س ـ ع ـ ص» 35 ساله، «ف ـ ع ـ م» 60 ساله و «ع ـ ع ـ م» 65 ساله در سال‌هاي 2002 تا 2006 ميلادي، به سوريه آمده و با درخواست ايران بازداشت و به تهران تحويل داده شدند.

نشريه اينترنتي «سيريانيوز» همچنين مدعي شد: يكي از مجرمان برگشت‌داده‌شده به ايران، داراي شناسنامه هلندي است و دولت نروژ نيز با تقاضاي پناهندگي دو تن ديگر موافقت كرده است، حال آن‌كه آنان از عوامل اصلي بمب‌گذاري‌هاي اهواز بوده‌اند كه سبب كشته شدن مردم شد.

گفتني است، تاكنون چند تن از عوامل بمب‌گذاري‌هاي اهواز پس از دستگيري، محاكمه و صدور حكم قضائي، به مجازات اعمال تروريستي خود رسيده‌اند.