خرید شال تدوین‏گر بودجه ممنوع‌المصاحبه شد

محمد كردبچه از تدوين كنندگان بودجه‌هاي ساليانه، چگونگي تدوين و ويژگي‌هاي لايحه بودجه 1387 را تشريح کرد.
به گزارش «الف»، كردبچه كه در تشريح چگونگي تدوين و ويژگي‌هاي لايحه بودجه سال 1387 در جمع شماري از دولتمردان سخن مي‌گفت، اظهار داشت: در لايحه بودجه سال 1387، همه تبصره‌هاي بودجه‌هاي سال‌هاي گذشته، بررسي شد و بر پايه آن، مشخص كرديم چه تبصره‌هايي در قوانين عادي، قانون برنامه قانون بودجه، قانون محاسبات و ديگر قوانين داراي حكم است و بر همان اساس، آن احكام را از لايحه بودجه سال آينده بيرون آورديم، چرا كه نيازي به تصويب مجلس ندارد و از اختيارات قوه مجريه است.
کردبچه افزود: در بودجه سال‌هاي گذشته، معمولاً يك ماده واحده داراي 170 يا 180 حكم بود كه در قالب تبصره‌هاي متعدد مي‌آمد و هر تبصره نيز حكم را همراه داشت. ما براي تدوين لايحه بودجه سال آينده، به اين نتيجه رسيديم كه حدود 48 حكم بايد تكرار شود و بقيه احكام كه از اختيارات دولت است، بايد كنار گذاشته شود. از اين 48 حكم نيز 37 حكم در بودجه كنوني هست، هشت حكم ساليانه است و بايد انشاي آن تغيير يابد و سه حكم جديد نيز مورد تصويب قرار گيرد.
وي اضافه كرد: تركيب لايحه جديد بودجه به صورت يك ماده واحده خواهد بود كه تعدادي بند به عنوان سازوكار اجرايي به اضافه دوازده جدول «براي تصويب» و جداولي پيوست «جهت اطلاع» در اختيار مجلس قرار مي‌گيرد.
تدوين كننده بودجه‌هاي سي سال گذشته، با اشاره ويژگي ديگر بودجه گفت: در اين بودجه، اعتبارات استاني الگوي بودجه‌نويسي قرار گرفته است، بدين ترتيب كه بودجه لازم در اختيار استاندار قرار گرفته و كليات با وي هماهنگ مي‌شود، وي نيز اين بودجه را با هماهنگي كميته برنامه‌ريزي استان در پروژه‌هايي كه در آن كميته مصوب مي‌شود، هزينه كرده و در واقع بودجه را در پروژه‌ها و طرح‌هاي دستگاه‌هاي استان توزيع مي‌كند، درباره وزرا نيز وضع به همين گونه است.
در اين جلسه، کردبچه در پاسخ به يک پيشنهاد که از وي مي‌خواست در مصاحبه با رسانه‌ها، ويژگي‌هاي بودجه 87 و انقلاب صورت گرفته در بودجه نويسي را براي مردم بازگو کند، اظهار داشت كه مجاز به مصاحبه نيست.