خرید شال سفر دولت به خراسان جنوبی زودتر آغاز می‌شود

بنا بر اعلام شوراي اطلاع رساني خراسان جنوبي، دور دوم سفرهاي استاني هيأت دولت، ساعت 9 صبح چهارشنبه با ورود رئيس جمهور به بيرجند آغاز مي شود.
به گزارش مهر، پيش از اين، عصر چهارشنبه به عنوان زمان ورود دکتر احمدي نژاد به خراسان جنوبي اعلام شده بود.
دکتر احمدي نژاد در آغاز سفر دو روزه خود به خراسان جنوبي با گذر از مسير ميدان امام، ميدان شهدا، ميدان ابوذر و خيابان مدرس اين شهر، در جمع پرشور مردم خراسان جنوبي در استاديوم آزادي بيرجند، سخنراني مي كند که اين مراسم مستقيم از صداوسيما پخش مي شود.
سخنراني در استاديوم آزادي بيرجند، شرکت در کارگروه هاي ويژه، حضور در گردهمايي هيأت هاي مذهبي استان و دعاي کميل، برگزاري جلسه هيأت دولت و شرکت در نشست مطبوعاتي، بخشي از برنامه هاي رئيس جمهور در خراسان جنوبي است.
در مراسم استقبال رئيس جمهور، صد ورزشکار با لباس هاي وي‍ژه با ترسيم پرچم جمهوري اسلامي ايران و همچنين صد موتور سوار ديگر حضور خواهند يافت.
همچنين 700 نفر به صورت شبانه روزي، اقدام به نظافت و آماده سازي گذرگاه هاي ورودي شهر بيرجند كرده اند و هماهنگي لازم با سازمان اتوبوسراني بيرجند براي جابجايي مردم به استاديوم ورزشي انجام شده است.