خرید شال علي عزيزي بازداشت شد

يك عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت (طيف علامه) روز يكشنبه بازداشت شد.

مادر علي عزيزي با تاييد خبر دستگيري فرزندش در روز يكشنبه به ايسنا گفت: ساعت 14:30 روز يكشنبه افرادي به منزل مراجعه و فرزندم را دستگير كردند.

وي با بيان اين كه عنوان اتهامي فرزندش به وي گفته نشده است، افزود كه مراجعه كنندگان به ظاهر مجوزي داشتند كه وي از فرط نگراني متوجه محتويات آن نشده است.

مادر عزيزي گفت: در مراجعه‌اي كه به دادسراي انقلاب داشتم، گفتند كه هنوز اسم فرزندم به اين مرجع نيامده است. در اين مدت هم تماسي با من نداشته و از وضعيتش بي‌خبرم.