خرید شال لیست نهایی انتخابات فدراسیون فوتبال

رئيس فدراسيون تنيس روي ميز، دبير كل كميته ملي المپيك و رئيس سازمان تربيت بدني، براي نشستن روي صندلي رياست فدراسيون فوتبال رقابت مي كنند.
به گزارش شبكه خبر، در فهرست نهايي نامزدهاي انتخابات فدراسيون، محمد علي آبادي، علي كفاشيان و شاهرخ شهنازي براي تصدي سمت رياست فدراسيون فوتبال رقابت مي كنند.
مهدي تاج، تنها نامزد احراز پست نايب رئيس اول است.
 
داريوش مصطفوي، عزيزالله محمدي، محمد حسن انصاري فرد و ابرقويي نژاد نيز نامزد سمت نايب رئيس دوم هستند.
خديجه سپنجي و فريده شجاعي هم براي تصدي نامزدهاي نايب رئيس سوم مبازره مي كنند.
همچنين علي فتح الله زاده خويي و مهرداد هاشمي، نامزد تصدي نماينده هيئت هاي استان و ديگر اعضا در هيأت مديره هستند.
 
روز 15 آذر، انتخابات فدراسيون فوتبال در محل فدراسيون فوتبال برگزار خواهد شد.
پيش از اين، قرار بود انتخابات فدراسيون فوتبال، روز 23 مهر برگزار شود كه به دليل استعفاي دوازده نفر از نامزدهاي حضور در هيأت رئيسه فدراسيون، اين انتخابات از سوي كميته انتقالي به تعويق افتاد.