خرید شال مربي تيم ملي ايراني خواهد بود

عضو کميته انتقالي فدراسيون فوتبال گفت: تاکنون حتي در مرحله مقدماتي نيز نتوانستيم با هيچ يک از گزينه هاي مورد نظر براي هدايت تيم ملي به توافق برسيم و برخي موانع، باعث شده است كه روند گفت وگوها چندان اميدوار کننده نباشد.
«مهدي خبيري»، عضو کميته انتقالي فدراسيون فوتبال، با بيان اين مطلب به مهر گفت: مذاکره با مربيان مورد نظر خارجي از سوي دو تن از اعضاي کميته انتقالي، در حال پيگيري است و تاکنون از جمع چهار، پنج مربي داراي شرايط، با دو مربي به توافق نرسيديم، ولي گفت وگوها همچنان با ديگر گزينه ها ادامه دارد.
وي با بيان اين که براي جذب مربيان رده بالا با برخي موانع روبه رو هستيم، اظهار داشت: علاوه بر مسائل مالي، با مربياني که بپذيرند با شرايط فوتبال ما همکاري کنند، حتي در مرحله مقدماتي نيز به توافق نرسيديم و نتوانستيم نظر مساعد آنها را جلب کنيم.
عضو کميته انتقالي فدراسيون فوتبال با بيان اين که با شرايط موجود استخدام مربيان رده بالا در تيم ملي دشوار خواهد بود، گفت: با وجود اين که هدف کميته انتقالي جذب يکي از مربيان مطرح اروپاي غربي براي تيم ملي است، ولي با مشکلات موجود و آماده نبودن برخي شرايط لازم، بايد به دنبال مربي درسطح فوتبال ايران باشيم، تا بتواند از نظر فني و تاکتيکي، بازيکنان ما را براي راهيابي به جام جهاني آماده کند.
خبيري با اشاره به اين که نمي توان براي تدريس يک دانش آموز دبستاني، از يک استاد دانشگاه استفاده کرد گفت: فوتبال ما هنوز در بسياري از مسائل براي حضور مربيان سرشناس، آمادگي هاي لازم را ندارد و حضور مربيان مطرح خارجي به تنهايي و بدون فراهم کردن زمينه هاي لازم، تضميني براي موفقيت فوتبال ايران نيست.
وي در عين حال اظهار داشت: البته کميته انتقالي همچنان جذب مربيان درجه اول فوتبال دنيا را در دستور کار خود دارد و تلاش خواهد کرد براي مسابقات مرحله مقدماتي جام جهاني، بهترين گزينه را با توجه به سطح فني و توان فوتبال ايران به کار گيرد.
خبيري درباره مذاکره با مربيان داخلي براي حضور در کادر فني تيم ملي افزود: جمعي از چهره هاي شاخص و باتجربه فوتبال کشور، در فهرست موردنظر کميته انتقالي هستند و درجلسه روز چهارشنبه در اين زمينه تصميم گيري خواهد شد.
وي پيرامون اعلام نام نهايي نامزدهاي فدراسيون فوتبال گفت: در جلسه روز چهارشنبه، ليست نهايي نامزدها اعلام مي شود تا روند اجرايي انتخابات براي انجام صلاحيت هاي عمومي صورت پذيرد.
عضو کميته انتقالي، پيرامون اعلام اسامي نامزدهاي فدارسيون فوتبال به فيفا گفت: نيازي به اعلام نام نامزدها به فيفا نيست و در مرحله نخست نيز فهرست نامزدها به فيفا ارجاع نشد.