خرید شال معماي بودجه پنجاه صفحه‌اي حل مي‌شود!

در حالي كه تبديل بودجه هزار صفحه‌اي به بودجه پنجاه صفحه‌اي، پرسش‌هاي بسياري را براي افكار عمومي ايجاد كرده، با مشخص شدن اطلاعاتي از بودجه 87، به تدريج معماي اين بودجه حل مي‌شود.به گزارش خبرنگار «»، لايحه بودجه سال 1387 با 37 رديف بودجه‌اي تنظيم شد و اختصاص بودجه دستگاه‌ها كه تاكنون به عهده سازمان مديريت و برنامه‌ريزي بود و پس از تبادل قرارداد انجام مي‌گرفت، در سال آينده بر عهده وزرا خواهد بود و به اين ترتيب، وزراي كابينه، خزانه‌داران بودجه سال آينده به شمار مي‌روند.با بر بررسي‌هاي انجام شده، لايحه بودجه سال آينده با 37 رديف بودجه‌اي شامل 21 وزارتخانه، پنج سازمان دولتي، دو معاونت علمي و فناوري و نظارت راهبردي رياست‌جمهوري، مجلس شوراي اسلامي، قوه قضائيه، دبيرخانه مجلس خبرگان رهبري، مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان، نيروي انتظامي، سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي و ديوان محاسبات كشور تنظيم شده است.بنا بر اين گزارش، همه دستگاه‌ها بنا بر نوع فعاليت خود، از وزارتخانه‌ها بودجه دريافت خواهند كرد و اختصاص بودجه در سال آينده بر عهده وزرا خواهد بود. اما ديوان محاسبات كشور به رغم اين‌كه زيرمجموعه مجلس شوراي اسلامي است، رديف اختصاصي دارد و اين در حالي است كه گزارش تفريغ بودجه و تأييد اجراي درست قانون بودجه بر عهده ديوان محاسبات است.از سوي ديگر، بودجه‌هاي نهاد رياست‌جمهوري، معاونت علمي و فناوري، سازمان تربيت بدني، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، وزارتخانه‌هاي رفاه، كشور، كار، امور خارجه، آموزش‌وپرورش، ارشاد اسلامي، بنياد شهيد و امور ايثارگران، مسكن، نفت،‌ نيرو، راه، صنايع، تعاون و صداوسيما نسبت به سال جاري 86 افزايش داشته است كه به نظر مي‌رسد علت اين افزايش در برخي وزارتخانه‌ها و سازمان‌‌ها، ادغام رديف بودجه‌هاي ديگر سازمان‌ها باشد.از سوي ديگر، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور، محيط زيست، مجلس خبرگان، مجمع تشخيص، مجلس شوراي اسلامي، ديوان محاسبات، شوراي نگهبان، وزارتخانه‌هاي دادگستري، اقتصادي، علوم، بهداشت و درمان، بازرگاني و كشاورزي با كاهش بودجه خود نسبت به سال جاري روبه‌رو شده‌اند.