خرید شال مقدمات تسخير پيش از انقلاب شروع شد

رضا سيف‌اللهي كه در آبان 58 دانشجوي دانشگاه صنعتي شريف بود و در جريان تسخير لانه جاسوسي آمريكا مشاركت داشت، طرح تسخير سفارت آمريكا در آن مقطع زماني را متعلق به دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف دانست و با دفاع از آن حركت، تصريح ‌كرد: «اگر آمريكايي‌ها در بحث اتمي دست به حركت يكجانبه تند و خشن عليه ايران بزنند، بايد بدانند حادثه‌اي سخت‌تر از گروگان‌گيري توسط ملت ايران به عنوان اقدام دفاعي در انتظارشان است.» وي كه اقدام به تسخير لانه جاسوسي را چه در مقطع زماني سال 1358 و چه حال حاضر ماجراجويي نمي‌داند، با هشدار به دولتمردان آمريكايي يادآورشد: «ما خواهان رسيدن به نقطه‌ بحراني نيستيم، اما اقدامات يكجانبه‌ آنها قطعا بي‌پاسخ نخواهد ماند.»مقدمات تسخير لانه‌ جاسوسي از مقطع پيش از انقلاب شروع شدرضا سيف‌اللهي كه اكنون معاون هماهنگ كننده دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام است ، در سالروز تسخير سفارت آمريكا در ايران در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس تاريخ خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در بيان عواملي كه منجر به تسخير لانه جاسوسي آمريكا شد، گفت: « شرايطي كه مربوط به مقدمات تسخير لانه جاسوسي است در واقع از مقطع پيش از انقلاب شروع شد كه آمريكا در امور داخلي ايران مداخله كرد ( يعني در 28 مرداد سال 32 ) و سپس حادثه شكل‌گيري دولت موقت و از همه مهمتر عملكرد اين دولت در عرصه بين‌المللي به ويژه در ارتباط با آمريكا نكته مهم ديگري بود كه به عنوان زمينه‌ساز اين حركت مي‌توان تصور كرد.»وي با بيان اين كه تحركات آمريكا نكته ديگر مد نظر دانشجويان پيرو خط امام در تسخير لانه جاسوسي بود، افزود: «اين تحركات در چند محور مورد نظر ما بود، آمريكا پس از پيروزي انقلاب اسلامي به هيچ وجه حاضر نشد نسبت به پيروزي انقلاب و استقرار يك نظام جديد به جاي رژيم شاهنشاهي وابسته كمترين واكنش مثبت و همراهي نشان دهد، بلكه دشمني با نظامي كه جايگزين نظام شاهنشاهي وابسته به آمريكا شده بود امري كاملا روشن بود.»وي با اشاره به دخالت مستقيم آمريكا در امور داخلي ايران در جريان كودتاي 28 مرداد و پس از آن گفت:« سابقه ذهني و عملي دخالت آمريكا در امور داخلي ايران وجود داشت، اما حركت دانشجويان در تسخير لانه جاسوسي اين كشور صرفا بر اساس اين ذهنيت نبود و الا بايد اول انقلاب سفارت آمريكا تعطيل و تصرف مي‌شد. كما اين كه برخي گروه‌ها با قصد چنين كاري اقداماتي انجام دادند، اما مورد پذيرش مردم و امام(ره) قرار نگرفت.»معاون هماهنگ كننده دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه با اشاره به اقدامات نسنجيده و زشت آمريكا در مواجهه با انقلاب ايران اظهار داشت:« آمريكا شاهي را كه مردم از كشورشان بيرون كرده بودند و قصد استرداد و محاكمه‌اش را داشتند، پناه داده بود و اين كار يك دهن‌كجي به مردم انقلابي ايران بود. به نظر مي‌رسيد يا آمريكا مشغول توطئه‌اي مثل كودتاي 28 مرداد يا ايجاد جنگ رواني عليه ملت ايران است يا مي‌خواهد به ضد انقلاب و افراد وابسته رژيم شاهنشاهي القا كند كه محوريت شاه با هدايت و حمايت آمريكا نسبت به ايران وجود دارد واين نوعي حمايت بود كه در وراي آن توطئه‌اي خوابيده بود.»سيف‌اللهي ادامه داد:« در هر حال اين اقدامات مخالف منافع ملي ايران و شعارهاي انقلاب بود و از سويي تحركات بعضي دولتمردان دولت موقت مثل ملاقات با برژينسكي دانشجويان را بسيار حساس كرده بود كه در نهايت هم معلوم نشد اين ملاقات چگونه و با درخواست كدام طرف و با چه هدفي انجام شد. اين مذاكرات كاملا مشكوك بود. از همه خطرناك‌تر توطئه‌هايي بود كه در دانشگاه‌ها، محيط‌هاي كارگري و اصناف مختلف كشور با دامن زدن به مسايل قوميتي ديده مي‌شد. در آن مقطع در كنار مرزها شاهد فتنه‌ها و توطئه‌هاي گوناگوني بوديم كه باعث تضعيف حاكميت و نظام نوپاي انقلاب بود، اينها بسيار خطرناك بود و بوي توطئه براندازي مي‌داد.»پيش از تسخير لانه جاسوسي آمريكا به دنبال توطئه جديد از نوع كودتا بود وي همچنين با بيان اين كه آمريكا با مقايسه غلط 28 مرداد و انقلاب اسلامي ايران به دنبال توطئه جديد از نوع كودتا بود تاكيد كرد: «با اقدام انقلابي دانشجويان مسلمان پيرو خط امام اين توطئه‌ها در داخل و در سطح برخي دولتمردان دولت موقت و هم درباره نقشه خائنانه كاخ سفيد عليه انقلاب ايران نقش بر آب شد. با اين كار انفعال، حرمان و به هم ريختن نقشه‌ها نصيب آنان شد و در مجموع شرايطي يه وجود آمد كه بسياري از تهديدهاي آنها به فرصت براي نظام تبديل شد.»سيف‌اللهي در ادامه با اشاره به انتقاد دانشجويان پيش از تسخير سفارت در مورد ديدار با برژينسكي از سوي اعضاي دولت موت گفت: «در اين باره در سطوح مختلف اعتراضاتي از سوي دانشجويان دانشگاه‌هاي مختلف صورت گرفت و نامه‌اي به حضرت امام(ره)، مسوولان شوراي انقلاب و رييس دولت موقت نوشته شد. گروه‌ها و احزاب كشور نسبت به ابهامات اين ديدار موضع‌گيري كردند و اين حركت كاملا مشكوك ، محكوم شد.»وي با تاكيد بر لزوم در جريان بودن امام(ره) از چنين ديداري اظهارداشت: «حضرت امام(ره) نسبت به اين ملاقات در جريان نبودند، نه تنها از ايشان اجازه نگرفته بودند، بلكه اطلاع هم نداشتند. چرا كه امام(ره) با ديداري كه اهداف آن معلوم نبود مخالفت مي‌كردند.»دولت موقت انتظار داشت كارهايش بي‌چون و چرا مورد تاييد مردم و دانشجويان باشدسيف‌اللهي گفت: «دانشجويان پيگير اعتراضات بودند، اما دولت موقتي‌ها خود را موظف به پاسخگويي به معترضين و دانشجويان نمي‌دانستند. آنها دانشجويان را قشر راديكال و تندي مي‌دانستند كه نبايد در اداره كشور به نظرات آنها توجه كرد. دولت موقت انتظار داشت كارهايش بي‌چون و چرا مورد تاييد مردم و دانشجويان باشد در حالي كه كشور انقلابي بود و زحمت‌هاي بسياري براي انقلاب كشيده شده بود و مردم انقلابي نسبت به تحركات مشكوك بعضي از اعضاء دولت موقت حساس بودند و واكنش منفي نشان مي‌دادند.»وي در توضيح نحوه تعامل دولت موقت و دانشجويان و علت رويكرد انتقادي دانشجويان نسبت به دولت با اشاره به نتيجه ضعيف سياست‌هاي دولت خاطرنشان كرد: «در آن زمان جاي جاي كشور در شعله‌هاي ناشي از فتنه‌ و توطئه مي‌سوخت و دولت موقت هيچ گونه حضوري در مهار توطئه‌ها نداشت و تلاش‌هاي دانشجويان براي ياري رساندن به دولت نيز با واكنش منفي دولتمردان دولت موقت مواجه مي‌شد. در حالي كه ادامه وضع و استمرار توطئه‌ها خطرناك بود. در شهرهاي مختلف ايران مزارع كشاورزان به آتش كشيده مي‌شد. در دانشگاه‌ها عرصه مورد تاخت و تاز گروه‌هاي اپوزيسيون انقلاب بود و دولت هيچ كاري نمي‌كرد.»سيف‌اللهي در ادامه اظهارداشت: «در اين فضا دانشجويان ابتدا براي ياري دادن به دولت تلاش مي‌كردند. با اين اعتقاد كه آن را دولت منصوب امام(ره) و انقلاب مي‌دانستند، اما دولت موقت از اين همكاري استقبال نكرد و مسير ضعيف و غيرمدبرانه خود را ادامه داد. از سويي در آن مقطع كه نظام سعي در تثبيت قانون اساسي جديد داشت آنها بعضا به صورت علني و بعضي ديگر پنهان با برخي اصول مثل ولايت فقيه مخالفت مي‌كردند و برخي از آنها خواهان قانون اساسي الهام گرفته از غربي‌ها بودند.» اين دانشجوي پيرو خط امام همچين در پاسخ به اين سوال كه آيا دانشجويان تسخير كننده لانه جاسوسي استعفا و يا بركناري دولت موقت را دنبال مي‌كردند، تاكيد كرد: «هدف دانشجويان پيرو خط امام استعفاي دولت موقت نبود، حتي در بدبينانه‌ترين سناريوها، موفقيت دولت در برخورد با دانشجويان را تصور مي‌كردند. اما وقتي مردم و امام(ره) از اين حركت حمايت كردند، دولت موقت در برابر يك عمل انجام شده قرار گرفت. ما براي اين كه دولت موقت سقوط كند، كاري انجام نداديم و اين دولت موقت بود كه نتوانست خود را با خواسته‌هاي مردمي ،‌ امام و دانشجويان منطبق كند و استعفا داد. ابتدا در اعتراض به اقدام دانشجويان تهديد به استعفا كرد و وقتي استعفانامه‌اش را به امام (ره) داد، ايشان هم پذيرفتند.»پيشنهاد تسخير لانه جاسوسي توسط دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف ارايه شدسيف‌اللهي در ادامه‌ گفت وگو با ايسنا درباره‌ نحوه شكل‌گيري فكر تسخير لانه جاسوسي ‌امريكا گفت: «هسته شكل‌گيري اين حركت مربوط به دانشگاه صنعتي شريف بود، آنجا سازماني از دانشجويان معتقد به امام(ره) و اصول انقلاب وجود داشت كه پيشنهاد اوليه را داد، بعد با نمايندگان انجمن‌هاي اسلامي دانشگاه‌هاي ديگر در ميان گذاشت كه آنها هم قبول كردند. حدود دو ماه قبل از اين حركت ابعاد مختلف اعتراضات و مبارزات دانشجويي مورد ارزيابي قرار گرفت. اين ارزيابي‌ها تبديل به طراحي تسخير لانه جاسوسي آمريكا شد. مناسب‌ترين روز و زمان براي اين اقدام 13 آبان تعيين شد و دانشجويان به شيوه‌هاي خاص خود وارد اين حركت عظيم شدند.» وي با بيان اينكه دولت موقت نسبت به اين حركت در كمال بي اطلاعي قرار داشت، تصريح كرد: «در طول اين دو ماه يكي از نگراني‌هاي ما اين بود كه اين حرف به گوش دولتمردان برسد و از ابتدا با آن مخالفت كنند. آن زمان سيستم اطلاعاتي در اختيار دولت موقت نبود و دانشجويان هم اساسا با كارهاي زيرزميني از زمان شاه آشنايي داشتند. ما دقت زيادي داشتيم كه اين حركت منتشر نشود و آن را با افرادي كه مورد اعتماد نبودند، در ميان نمي‌گذاشتيم.» وي درباره اين كه آيا سفارت ديگري براي تصرف مد نظر بود نيز گفت: «زماني كه اين بحث ميان دانشجويان مطرح مي‌شد افكار مختلفي به ميدان مي‌آمد از جمله اين كه مثلا سفارت شوروي سابق و انگلستان هم گرفته شود، اصحاب اين فكرها در دانشگاه‌هاي مختلف پراكنده بودند، ما به آن پيشنهادات به عنوان يك حركت انحرافي نگاه مي‌كرديم. چرا كه با وجود رفتارهاي نامطلوب اين دولت‌ها، رفتار آمريكا با انقلاب ما كاملا خصمانه بود و باعث تحقير ملت ايران مي‌شد. اقدامات دولت آمريكا رسما و علنا مخالفت با امام بود و بوي فتنه و توطئه مي‌داد و كارهايي مثل كودتاي نوژه نيز اين را تاييد مي‌كرد و نفوذ آمريكايي|‌ها در رده‌هاي دولتي كه قبلا وابسته به ايالات متحده آمريكا بودند و بويژه در ميان نظامي ها امر واضحي بود.»شاخه دانشجويي نهضت آزادي تسخير لانه جاسوسي آمريكا را تاييد كرد سيف‌اللهي درمعرفي طيف مخالفان تسخير لانه جاسوسي ‌آمريكا به مخالفت طيف ليبرال با اين حركت اشاره كرد و گفت:« طيف‌هاي ليبرال كه تبلورشان در دولت موقت بود كاملا با اين اقدام مخالف بودند. البته شاخه دانشجويي نهضت آزادي در آن زمان اين كار را تاييد كرد، اما مشخص نشد كه يك حركت منسجم گروهي بود يا انفعالي و انفرادي .» وي همچنين تصريح كرد: «گروه‌هاي سياسي حتي آنهايي كه در جبهه مخالف با دانشجويان پيرو خط امام بودند، مثل منافقين و يا گروه‌هاي چپ به ناچار اين حركت را تاييد كردند. آنها به ما و اين حركت اعتقادي نداشتند، اما وقتي در مقابل امواج خروشان حمايت مردم قرار گرفتند، ناگزير از حمايت و دست كشيدن از مخالفت با نيروهاي خط امام بودند. ازسويي آنها خود به روش دولت موقت انتقاد داشتند و آن را حركت در مسير وابستگي مجدد به آمريكا مي‌دانستند و با اين مواضع نمي‌توانستند در مخالفت با دانشجويان خط امام با دولت موقت هم نظر باشند.» سيف‌اللهي درباره عدم اطلاع منافقين از اين اقدام نيز اظهارداشت: «پيش از پيروزي انقلاب صفوف منافقين ازصفوف دانشجويان پيرو خط امام كاملا جداسازي شده بود با پيروزي انقلاب اسلامي اين جداسازي رسميت يافت. حتي به خاطر دارم در شرايط فتنه گنبد وقتي تعدادي از دانشجويان مسلمان دانشگاه شريف ( در بين آنها تعدادي از منافقين هم حضور داشتند ) براي خدمت‌رساني به مردم به آنجا رفته بودند با دانشجويان مدافع انقلاب اختلاف پيدا كردند و از هم جدا شدند.» وي اضافه كرد: «حتي در راستاي مبارزه با فتنه داخلي نمي‌توانستيم با آنها يك روش و هدف مشترك داشته باشيم بر همين مبنا حيطه‌بندي را نسبت به هم كاملا رعايت مي‌كرديم. به هيچ وجه آنها را محرم نمي‌دانستيم.» سيف‌اللهي در ارتباط با پيگيري مجلس شوراي اسلامي براي حل مساله گروگانگيري نيز خاطرشان كرد:«‌ مجلس در دوره اول و دوره‌هاي بعد همواره از اين اقدام دفاع كرد حتي مجالس بعدي 13 آبان را روز ملي مبارزه با استكبار جهاني نامگذاري كردند. به دليل تاييد مجلس بود كه امام(ره) حل بحران مساله گروگان‌گيري را به آنها محول كردند كه مجلس هم با چهار راهبرد ابلاغي امام راحل سعي كرد از اين حقوق دفاع كند و آن چارچوب را براي اجرا به مسوولين دولت موقت ابلاغ كرد.» بيرون كردن شاه از آمريكا و شكستن هيمنه اين ابرقدرت مهمترين دستاورد تسخير لانه جاسوسي بود وي در بخش ديگري از اين گفت‌وگو به مذاكراتي كه در راستاي استرداد گروگان‌ها انجام شد، اشاره كرد و گفت: «با ميانجيگري دولت الجزاير مذاكره با آمريكايي‌ها براي تامين خواسته‌هاي ملت ايران آغاز شد. در اين مرحله بعضي از خواسته‌هاي دانشجويان تامين شد. آمريكا مجبور شد شاه را از آمريكا بيرون كند. با اين كار هيمنه آمريكايي‌ها شكست. و پيام بسيار مهمي براي وابستگان به آمريكا در دنيا در ناتواني اين كشور يعني آمريكا در حمايت از دست نشاندگان آمريكايي در مقابل مردم به ثبت رسيد.» سيف‌اللهي اضافه كرد: «بيرون كردن شاه از آمريكا و شكستن هيمنه ابرقدرتي مهمترين دستاورد تسخير لانه بود. علاوه بر اين آمريكا از ايران عذرخواهي كرد. كارتر نامه‌اي به امام(ره) نوشت كه منفعلانه و از سر استيصال بود. امام(ره) هم دستور انتشار آن نامه را داد كه آمريكا در يك اقدام انفعالي آن را تكذيب كرد. پس از آن وزير خارجه آمريكا نسبت به سابقه مداخلات دولت آمريكا در امور داخلي ايران عذرخواهي كرد كه اين هم مزيد بر خواسته‌هاي دانشجويان بود.» وي يادآور شد: «البته درباره استرداد اموالي كه آمريكايي‌ها بعد از تسخير بلوكه كرده بودند و اموال شاه به دليل ضعف مفرط سيستم اجرايي به نظر من خوب عمل نشد، در اين بخش سوال‌ها و ابهامات جدي وجود دارد.»ملت ايران راهي جز اين نداشت كه براي دفاع از حق خود گروگان‌گيري كند وي در ادامه با مقايسه‌ تحركات آمريكا در ايران در دو مقطع حال حاضر با زمان گروگان‌گيري گفت:« شباهت‌هاي زيادي در اين زمان با آن دوره وجود دارد، اولا آن زمان ملتي انقلاب كرده بود و يك شاه وابسته به آمريكا را كنار گذاشته بود. آمريكا پيام مردم در آن زمان را نتوانست درك كند و نسبت به شناسايي حق مسلم ملت ايران در تعيين سرنوشتش كوتاهي كرد، در حالي كه مي‌توانست روابط را متناسب و بر اساس احترام متقابل و در راستاي جبران اشتباهات گذشته بازسازي كند.» سيف‌اللهي اضافه كرد: «آنها در آن زمان به خواسته‌ مردم ايران دهن كجي كردند و شاه را پس از مدتي به كشورشان راه دادند. سوال اين است كه چه مساله‌اي پيش آمد كه آنها شاهي كه در ابتدا جرات نكردند به كشورشان راه دهند را پناه دادند. از نظر ما اين دهن كجي و حركت سربالا و نفي حاكميت و انقلاب مردم ايران بود.» اين دانشجوي پيرو خط امام و تسخيركننده‌ سفارت آمريكا با هشدار به آمريكا نسبت به سياست‌هاي فعلي اين دولت عليه فناوري صلح آميز هسته‌اي در ايران، اظهارداشت: «پس از پناه دادن شاه دانشجويان سفارت آمريكا را تصرف كردند و كاري كردند كه آمريكا فكرش را هم نمي‌كرد. ملت ايران راهي جز اين نداشت كه براي دفاع از حق خود گروگان‌گيري كند، در حالي كه آمريكايي‌ها ايرانيان را مجبور به چنين كاري كردند. امروز در بحث اتمي هم اين گونه است. دستيابي به فناوري صلح‌آميز هسته‌اي حق مسلم ايران است اما آمريكا اين حق را به رسميت نمي‌شناسد، با وجود اين كه اقدامات ايران همواره مورد تاييد آژانس بوده است. اما آنها ايران را به شوراي امنيت فرستاده‌اند كه معلوم است كه آمريكايي‌ها با اعمال نفوذ در آنجا مبادرت به چنين كارهايي مي كنند.» سيف اللهي در پايان با اشاره به اقدامات آمريكا عليه ايران اظهارداشت: «اگر آنها در بحث اتمي دست به حركت يكجانبه تند و خشن عليه ايران بزنند، بايد بدانند حادثه‌اي سخت‌تر از گروگان‌گيري توسط ملت ايران به عنوان اقدام دفاعي در انتظارشان است. ما به دنبال ماجراجويي نيستيم، بلكه اين يك هشدار است. ما خواهان رسيدن به نقطه بحراني نيستيم، اما اقدامات يكجانبه آنها قطعا بي‌پاسخ نخواهد ماند و به دفاع ملت ايران منجر مي‌شود؛ اقدامي كه اگر نه تندتر، حداقل در حد فعاليت‌هاي آنها خواهد بود.»