خرید شال ورود پادشاه عربستان سعودي به رم

خبرگزاري تخصصي «تله نيوز» اعلام کرد: ملک عبدالله، پادشاه عربستان سعودي که قرار است فردا سه شنبه با پاپ بنديکت شانزدهم، رهبر کاتوليک هاي جهان ديدار کند، امروز دوشنبه از ژنو وارد فرودگاه رم شد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از رم، به گفته منابع آگاه، پادشاه عربستان سعودي در فرودگاه مورد استقبال «رومانو پرودي»، نخست وزير ايتاليا قرار گرفت.
واتيکان و عربستان سعودي که صددرصد جمعيت آن را مسلمانان تشکيل مي دهد، روابط ديپلماتيک ندارند.
گفتني است، پرودي فردا شب در دفتر نخست وزيري ايتاليا با ملک عبدالله ديدار خواهد کرد.