خرید شال احمدي‌نژاد: قطعنامه‌ها بي‌اعتبار است

رئيس شوراي عالي امنيت ملي خطاب به آمريکا و سه کشور اروپايي تأکيد کرد چنانچه بخواهند ما را تحريم کنند خودشان ضرر خواهند ديد و ملت بزرگ ايران براي اخم‌ها و تحريم‌ها و قيافه گرفتن آنها تره خرد نخواهد کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور که پيش از ظهر امروز در جريان نخستين سفر هيئت دولت در دومين دور سفرهاي استاني در ورزشگاه آزادي شهر بيرجند سخن مي‌گفت، اظهار داشت: ملت ايران اهل صلح و گفت وگو و قانون و عدالت و همراهي است، اما از حقوق مسلم خود در همه زمينه‌ها به ويژه در عرصه فناوري هسته‌اي به‌اندازه سر سوزن عقب نشيني نخواهد کرد.
وي افزود: از نگاه ما، موضوع هسته‌اي پايان يافته است و اگر معدودي کشورها مي‌خواهند با معطل کردن و وارد آوردن فشار به آژانس بين المللي انرژي اتمي و جار و جنجال و هياهو از ملت ايران امتياز بگيرند، بدانند که سخت اشتباه مي‌کنند و اين ملت، راه خود را يافته و اين راه طولاني را با اقتدار و همبستگي پيش خواهد رفت.
رئيس جمهور تصريح کرد: گزارش آژانس بين المللي انرژي اتمي نشان مي‌دهد که فعاليت‌هاي هسته‌اي جمهوري اسلامي شفاف و روشن است و در برابر کساني که ادعا مي‌کنند عملکرد ايران نگران کننده است، بايد بگوييم که ما از رفتار کساني که بدون مرز از انرژي هسته‌اي سوءاستفاده مي‌کنند و از راه صلح آميز منحرف شده‌اند، نگران هستيم.
احمدي نژاد افزود: خوشبختانه بيشتر کشورهايي که در برابر ما قرار داشتند و البته مجموعه آنها به اندازه انگشتان دو دست نبود، با ما کنار آمدند و مشغول مذاکره شدند و مي‌خواهند دوست ملت ايران باشند، اما سه کشور که ته‌مانده‌هاي قضيه هستند، به خاطر تفرعن و جرات و شهامت نداشتن اقرار به اشتباه خود، گمان مي‌کنند که با هارت و پورت مي‌توانند از ما امتياز بگيرند.
وي خاطر نشان کرد: آنها سه دهه جلوي ملت بزرگ ايران ايستادند، اما هر چه ايستادگي خود را بيشتر کردند مقاومت ملت ما افزايش يافت و اين ملت با سرعت مسير پيشرفت و تعالي را پيمود و به قله‌هاي رفيع صنعت و علم دسترسي يافت و امروز به فضل ايستادگي رهبر معظم انقلاب و ملت سرافراز ايران، پرچمدار عزت و صلابت و خداپرستي و عدالت در دنيا هستيم.
«عزت، پيروزي و عظمت ملت ايران مرهون ايمان به خدا و وحدت و ايستادگي است و بايد اين رمز جاودانگي و سرزندگي و پيروزي را حفظ کرده و ابعاد آن را گسترش دهيم».
رئيس جمهور با تأکيد بر اين که دشمنان ايران بنا بر طراحي‌ها و محاسبات نادرست خود راه نادرستي در پيش گرفته و با گزارش‌هاي نادرست، خود را در برابر ملتي بزرگ قرار دادند، تصريح کرد: ما از آغاز نظرات آنان را نپذيرفتيم و جلسه شوراي امنيت را به رسميت نشناختيم و مصوبات اين شورا را مردود اعلام کرديم.
احمدي نژاد ادامه داد: امروز نيز با صداي بلند و قاطعانه مي‌گوييم اگر دشمنان ايران در معادلات خود اشتباه کردند، مشکل خود آنهاست، نه مشکل ملت ايران و اين ملت براي اين قطعنامه‌ها هيچ گونه اعتباري قايل نخواهد بود.
رئيس شوراي عالي امنيت ملي سپس به آمريکا و معدودي کشورهاي اروپايي توصيه کرد : اکنون که بهانه‌اي براي مخالفت با ملت بزرگ ايران ندارند، دست از بداخلاقي‌ها بردارند و به سوي ملت ايران برگردند و دوست آنها باشند و بدانند چنانچه بخواهند ما را تحريم کنند، خودشان ضرر خواهند ديد و ملت بزرگ ايران براي اخم‌ها و تحريم‌ها و قيافه گرفتن‌هاي آنها تره خرد نخواهد کرد.
او تصريح کرد: رئيس جمهور آمريکا اعلام کرده مي‌خواهند ملت ايران را تحريم کنند در حالي که آنها 28 سال است با ما رابطه اقتصادي و معامله تجاري ندارند و به اين وسيله، در واقع مي‌خواهد سر چند کشور اروپايي که از ترس در برخي موقعيت‌ها از آن کشور تبعيت کرده‌اند کلاه بگذارد.
احمدي نژاد گفت: آن روز که آمريکا ايران را تحريم کرد، ما نيازهاي خود را در داخل تأمين کرديم و راه‌هاي جديدي براي ساخت آنچه مورد نياز بود پيدا کرديم و اکنون نيز چند کشور اروپايي که در کنار آمريکايي‌ها قرار مي‌گيرند مهم نيستند و اگر گمان مي‌کنند مي‌توانند ملت ايران را تحريم کنند، بايد بدانند که راه اشتباهي در پيش گرفتند و خودشان تحريم خواهند شد.
رئيس شوراي عالي امنيت ملي گفت: بزرگترين چالش سياسي پس از انقلاب و بلکه دهه اخير در عرصه جهاني، پرونده هسته‌اي کشورمان بود که عده‌اي زورگو آمدند و با تسلط بر سازمان‌هاي بين المللي در مقابل پيشرفت ملت ايران ايستادند و با شعارهاي دروغين و با استفاده از سناريوهاي جاسوس‌ها و بريدگان از ملت بازي تبليغاتي را آغاز كردند و بر آژانس بين المللي انرژي اتمي، فشار آوردند تا گزارش‌هاي خلاف بدهد.
احمدي نژاد تصريح کرد: آنان كوشيدند به آژانس فشار بياورند که با ارايه گزارش‌هاي غير شفاف مانع رشد ملت ايران شود؛ بنابراين، از همان آغاز با فشار و جنگ رواني و با اين بهانه که ما به شما اعتماد نداريم، همه تأسيسات هسته‌اي ما را پلمب کردند حتي تاسيساتي که ارتباطي به انرژي هسته‌اي نداشت.
رئيس قوه مجريه گفت: در داخل هم عده‌اي به خواسته‌هاي آنان عمل کردند تا اعتمادشان جلب شود. اين تاريخ ملت ما و بشريت است اين يک تجربه عبرت انگيز را پيش پاي بشريت گذاشته است.
وي افزود: در گذشته طرف مقابل ما اعلام مي‌کرد که به شما اعتماد نداريم. مسئولان دولت گذشته نيز گفتند چه کنيم تا اعتماد سازي کنيم؟ آنها گفتند: بياييد مذاکره کنيم و همه فعاليت‌هاي هسته‌اي خود را تعطيل کنيد، حتي رشته‌هايي را که ارتباطي با انرژي هسته‌اي ندارد نيز معلق کنيد و تعهد دهيد بدون اجازه ما هيچ اقدامي را انجام ندهيد.
احمدي نژاد اظهار داشت: در همان زمان نيز آگاهان ملت متوجه شدند که اين قول و قرار يک قول و قرار شکننده و استعماري است. در دولت گذشته، ديديم که فعاليت‌هاي هسته‌اي داوطلبانه معلق شد، اما کشورهاي اروپايي اين تعليق را مانند يک قانون مسلم تلقي کردند.
رئيس جمهور تصريح کرد: پس از روي کار آمدن دولت برخواسته از ملت، تصميم گرفتيم اين روند يک طرفه را به هم بزنيم؛ بنابراين، در جلسه‌اي با رهبر معظم انقلاب تصميم گرفته شد فعاليت‌هاي هسته‌اي آغاز شود؛ درست پس از اين تصميم بود که کشورهاي طرف مقابل ملت ايران، حنجره هايشان را دريدند و عربده هايشان بلند شد که‌اي داد ايراني‌ها مي‌خواهند بمب بسازند و از قانون تخطي کنند!
رئيس شوراي عالي امنيت ملي ادامه داد: حتي تهديد کردند که اگر فعاليت‌هاي هسته‌اي خود را تعطيل نکنيد، پدر شما را در مي‌آوريم و عليه شما جنگ به راه مي‌اندازيم، اما در نخستين سفر استاني پس از آن تصميم شما مردم خراسان جنوبي با فريادهاي خود بر روندي که دولت در پيش گرفته بود، صحه گذاشتيد.
وي گفت: با ايستادگي شما ملت شريف و رهبري عزيز انقلاب در کمتر از شش ماه از بازگشايي تأسيسات هسته اي، آزمايش‌ها به نتيجه رسيد و اعلام کرديم که ملت ايران به فناوري هسته‌اي و چرخه توليد سوخت هسته‌اي دست يافته است. درست پس از اين تصميم بود که دشمنان ملت ايران شروع به تهديد کردند و حتي وسط جنگ لبنان قطعنامه‌اي عليه ما صادر کردند.
احمدي نژاد با اشاره به نخستين قطعنامه شوراي امنيت عليه کشورمان گفت: در اين قطعنامه به ما دو ماه فرصت دادند تا فعاليت‌هاي هسته‌اي خود را تعليق کنيم، اما ملت ايران ايستاد و تأسيسات هسته‌اي رو به جلو حرکت کرد و قطعنامه‌هاي بعدي نيز تاثيري در اراده ملت نداشت.
رئيس جمهور با اشاره به دستيابي ايران به توليد سوخت هسته‌اي که خبر آن در فروردين ماه سال جاري از سوي وي اعلام شد، گفت: پس از اين خبر، دشمنان ملت ايران دوباره شروع به تهديد و جنگ رواني کردند. ما به آنها مي‌گوييم نيازي نيست که همه ملت ايران پاسخ شما را بدهد، بلکه تنها جوانان بيرجندي مي‌توانند چنان تودهني به شما بزنند که راه خانه هايتان را گم کنيد.
وي با اشاره به دستيابي ايران به زنجيره 164 تايي سانتريفيوژ گفت: پس از دستيابي ايران به اين زنجيره آنها اعلام کردند که اگر فعاليت‌هاي خود را تعليق نکنيد، کار مهمي خواهيم کرد، اما با ايستادگي ملت ايران امروز به سه هزار دستگاه سانتريفيوژ دست يافتيم.
رئيس قوه مجريه ادامه داد: دشمنان ملت ايران پس از اين که ديدند تهديداتشان راه به جايي نمي‌برد آمدند و اعلام کردند که شما روي همين سه هزار دستگاه بايستيد، اما مذاکره کنيد، اما من به نمايندگي شما ملت ايران به آنها اعلام کردم که اگر قرار بر شرط باشد، اين ملت ايران است که بايد شرط بگذارد.
احمدي نژاد گفت: در همين ميان، دو سه کشور از جمع شوراي امنيت به ما اعلام کردند که ما اين سه هزار دستگاه را قورت داديم (ناديده گرفتيم) فقط شما هفته‌اي چند دستگاه راه‌اندازي کنيد، اما ما اعلام کرديم که شما چه کاره‌ايد که درباره اين ملت تصميم مي‌گيرد.
وي با تأکيد بر اين که ايران تابع مقررات آژانس بين‌المللي انرژي اتمي است گفت: ملت ايران چرا بايد به چند کشور پاسخ دهد، البته ما اهل گفت‌وگو هستيم، اما دنيا بداند که ملت ايران راجع به استقلال، شرف، آزادي و حقوق ملت خود به کسي حساب پس نمي‌دهد.
به گزارش مهر، دکتر محمود احمدي نژاد در بخش ديگري از سخنانش در جمع مردم بيرجند، سرمايه اصلي بشريت و پيام همه انبياي الهي را توحيد عنوان کرد و گفت: توحيد؛ يعني اين که مديريت و مالکيت از آن خداست و هيچ قدرتي بالاتر از او نيست.
وي افزود: اعتقاد به چنين خدايي راه رسيدن به کمال و قله‌هاي سعادت را پيش پاي انسان قرار داده است. ملتي که به خدا متکي است، شکست ندارد و به بن‌بست نمي‌رسد و بر همه موانع و قدرت‌هاي عالم چيره خواهد شد.
رئيس جمهور مشکل بشريت در طول تاريخ را دوري از اين فرهنگ مترقي و حيات بخش دانست و گفت: هر گاه ايمان به خدا فراموش شود، بدبختي‌ها، جنگ‌ها و کينه‌ورزي‌ها به سراغ انسانها مي‌آيد.
احمدي نژاد با تأکيد بر اين که امروز قدرت‌هاي بزرگ و زورگو قدرت خود را در خدمت چپاول، تفرقه افکني و جلوگيري از رشد ملت‌ها به کار گرفته‌اند، گفت: اوضاع امروز فلسطين، عراق، افغانستان، آفريقا، آمريکاي جنوبي و خود آمريکا مؤيد اين امر است.
وي خاطر نشان کرد: اين قدرتها همواره تلاش کرده‌اند جلوي پيشرفت همه ملت‌ها بايستند.