خرید شال اعلام حالت فوق العاده در گرجستان

نخست وزیر گرجستان در پی تحولا ت اخیر در تفلیس پایتخت این كشور حالت فوق العاده اعلام كرد.

به گزارش شبكه خبر، درگیری پلیس گرجستان امروز هم با مخالفان دولت ادامه داشت .

مخالفان دولت ساكاشویلی از مردم گرجستان دعوت كرده بودند مقابل پارلمان این كشور تجمع كنند .