خرید شال بازداشت رئيس ارتش جمهوريخواه ايرلند به اتهام فساد مالي

منابع خبري در دوبلين از بازداشت «توماس مورفي»، رئيس ارتش جمهوريخواه ايرلند خبر دادند.

به گزارش واحد مركزي خبر به نقل از خبرگزاري فرانسه، مسئولان پليس ايرلند اعلام کردند، توماس مورفي احتمالا در پولشويي و قاچاق سوخت دست داشته است و بايد امروز (پنجشنبه) براي پاسخ دادن به اتهامات مطرح شده برضد وي به اتهام فرار از ماليات در دادگاه حاضر شود.