خرید شال برنده نوبل اقتصاد 2005 به ایران مي‌آید

رئيس دانشگاه صنعتي شريف، از سخنراني پروفسور «شلينگ»، برنده نوبل اقتصاد 2005 در اين دانشگاه خبر داد.
دکتر سعيد سهراب پور در گفت وگو با مهر، با بيان اين خبر گفت: توماس شلينگ از آمريکا براي سخنراني به ايران مي‌آيد.
رئيس دانشگاه صنعتي شريف اضافه کرد: سخنراني توماس شلينگ در دانشگاه صنعتي شريف در شبکه اينترنت پخش خواهد شد.
 
وي اواخر ماه دسامبر و اوايل ژانويه (اوايل دي ماه) را زمان حضور اين دانشمند برجسته دنيا در دانشگاه صنعتي شريف ذکر کرد.
به گفته دکتر سهراب پور، دانشگاه صنعتي شريف درصدد ايجاد زمينه‌اي است تا اين فرصت براي پروفسور شلينگ ايجاد شود که بتواند از ميراث فرهنگي ايران از جمله شيراز بازديد كند.
به گزارش مهر، دکتر «جوزف تيلور»، برنده جايزه نوبل سال 1993 نيز ماه گذشته در دانشگاه صنعتي شريف حاضر شد. دکتر جوزف تيلور در دانشگاه صنعتي شريف به ارايه گزارشي از طرح خود که منجر به جايزه نوبل سال 1993 شده بود، پرداخت.