خرید شال تأكيد شاهرودي بر تعامل اروپا با كشورها

رئيس قوه قضائيه در ديدار با «رادينك فان فونهافن»، سفير هلند در ايران، خواستار گسترش روابط ميان دو كشور در همه زمينه‌ها شد و بر تعامل منطقي و درك درست كشورهاي اروپايي از مسائل منطقه و حركت‌هاي مردمي تأكيد كرد. به گزارش روابط عمومي قوه قضائيه، آيت‌الله هاشمي شاهرودي اضافه كرد: هر چقدر اين مسائل از سوي اروپايي‌ها بيشتر و بهتر درك شود، تأثير آنها در برقراري صلح و آرامش و در تحقق آرمان‌هاي عدالت‌خواهي و آزادي‌خواهي بيشتر خواهد بود. رئيس قوه قضائيه افزود: بسياري از كارها و نيات خير كه به ‌نتيجه نمي‌رسد، به دليل نبود درك منطقي و درست از مسائل است. شاهرودي با اشاره به ايجاد ذهنيت منفي از سوي استكبار جهاني و اذناب آن به منظور جلوگيري از برقراري رابطه درست ميان كشورها گفت: اگر به دنبال آينده بهتر و روشنتري در روابط بين ملل جهان هستيم، بايد به اين مسائل دقت بيشتري داشته باشيم و واقعيت مسائل منطقه و ايران را درك كنيم. وي همچنين خواستار موضعگيري صريح كشورهاي اروپايي در برابر زورگويي‌ و ستم‌هاي دولت آمريكا و اسرائيل شد و با محكوم كردن تلاش آمريكا براي ايجاد نظام سلطه و يك‌قطبي، بر نقش دولت‌هاي اروپايي و مردم اروپا در مقابله با اين انحرافات تأكيد كرد. رئيس قوه قضائيه با اشاره به اين واقعيت تلخ كه برخي عناصر گروهك‌هاي تروريستي مانند منافقين و اعضاي جبهه «التحرير» كه در كارنامه سياه خود ترور، انفجار و كشتن مردم بي‌دفاع و بي‌گناه ايران را ثبت كرده و در برخي كشورهاي اروپايي پناه داده شده‌اند، خواستار قطع اين گونه حمايت‌هاي بي‌منطق از عناصر وابسته به اين گروهك‌هاي تروريستي شد. شاهرودي برخورد دوگانه برخي كشورهاي اروپايي با موضوع تروريسم را زشت خوانده، پرسش كرد: مگر تروريست بد و خوب داريم كه آمريكا و برخي كشورهاي اروپايي از عناصر وابسته به جريانات تروريستي عليه ايران ‌حمايت مي‌كنند؟رئيس قوه قضائيه تأكيد كرد: آن دسته از كشورهايي كه به هر گونه‌اي به عناصر وابسته به گروهك‌هاي تروريستي كمك كنند، در جرايم آنها شريكند و بايد پاسخگوي كارهاي خود در برابر افكار عمومي جهان باشند. هاشمي شاهرودي نيز خواستار تجديدنظر در مواضع برخي كشورهاي اروپايي در قبال تروريسم و همه گروه‌هاي تروريستي شد و ابراز اميدواري كرد، با تعامل منطقي، همسويي و همگرايي بيشتر اين كشورها، آينده بهتر و روشنتري براي دنيا ترسيم خواهد شد و پديده شوم تروريسم در همه ابعاد آن از بين خواهد رفت.