خرید شال تعطيلي تنها جايگاه «CNG» در كرمان

يكي از بينندگان «» در پيامي نوشت: اينجانب يکي از شهروندان کرماني هستم که عاجزانه از شما مي خواهم، خبري از تعطيلي چند روزه تنها جايگاه «CNG» در اين مرکز استان درج كنيد.

در اين به اصطلاح مرکز استان، پس از سال‌ها انتظار، سرانجام پس از سهميه‌بندي بنزين، يک جايگاه و سپس جايگاه ديگري، واقع در جنب شهر بازي افتتاح شد، اما از روزي که اين جايگاه‌ها افتتاح شده، چندين بار نقص فني پيدا کرده كه هر بار نيز به مدت دو هفته تعطيل شده‌اند.
حال آنچه مهم است اين كه حدود دو ماه است اين جايگاه ها تعطيل هستند؛ البته ناگفته نماند كه جايگاه دولتي در بلوار شهيد صدوقي است که آنها نيز دو بار اشکال پيدا کرده كه از هفته گذشته تاکنون، كاري براي بازسازي آن نيز انجام نشده است!
امروز در اخبار استان، مسئول شرکت نفت، از مسئولان خواهش کرد تا نسبت به رفع اين مشکل اقدام كنند.

البته بايد افزود كه در فاصله 100 کيلومتري کرمان که شهر رفسنجان قرار دارد، چندين سال است از گاز استفاده مي‌شود، حال آن كه پس از سال‌ها انتظار كه براي ما کرماني‌ها نيز جايگاه گاز افتتاح كرده‌اند، هر روز شاهد چنين نقص‌هايي هستيم.

از شما خواهش مي‌کنم اين خبر را درج فرماييد تا شايد اين مسئولان از خواب غفلت بيدار شوند و ببينند چه بر سر اين ملت مي‌آورند!