خرید شال خروج مصرف زعفران از جنبه صرفا خوراکي

جهاد کشاورزي تأکيد کرد: مصرف زعفران بايد از جنبه صرفا خوراکي آن خارج شده و به ديگر مصارف مانند خواص دارويي آن كشانده شود.
به گزارش ايسنا، محمد اسکندري در سومين جشنواره ملي طلاي سرخ که صبح امروز در شهرستان «قائن» برگزار شد، گفت: قيمت اصلي زعفران در بخش فرآوري به دست مي‌آيد و بايد به اين بخش بيشتر توجه کنيم.
اسکندري اظهار كرد: بايد مصرف زعفران را از جنبه صرفا خوراکي آن بيرون آوريم و به ساير مصارف ديگر مانند خواص دارويي آن بكشانيم و لازمه اين امر، فعال بودن بخش پژوهش و تحقيق در اين محصول است.
وزير جهاد کشاورزي ادامه داد: توليد زعفران در دست ايرانيان است، اما با وجود اين، هنوز فرآوري زعفران جدي گرفته نشده و همچنان زعفران را فله‌اي صادر مي‌کنيم و براي حمايت از فرآوري زعفران براي کساني که پيرامون بسته‌بندي زعفران کار مي‌کنند، تمهيداتي در نظر خواهيم گرفت.
وي با بيان اين که بخش تحقيق و پژوهش به مصارف گوناگون زعفران زياد توجهي نکرده است، افزود: حدود 46 هزار هکتار زعفران در خراسان رضوي کشت مي شود که متوسط عملکرد آن در اين استان، 2/5 کيلو در هکتار است که معادل 64 درصد زعفران توليدي کشور است.
اسکندري با اشاره به توليد 186 تن زعفران در سال گذشته افزود: در هفده استان کشور، زعفران کشت مي‌شود که30 درصد آن در خراسان جنوبي توليد مي‌شود که متوسط عملکرد در هکتار در ايران 3/2 کيلو است که اين رقم در استان 5/4 کيلوست.
او امر پژوهش و تحقيق روي زعفران را به عهده بخش علمي اين جشنواره دانست و گفت: اگر مبارزه با آفات زعفران را به صورت علمي آغاز کنيم، عملکرد در هکتار بهبود مي‌يابد.
وي با بيان اين که همه توليدات زعفران دنيا به 20 تن در سال مي‌رسد، گفت: سالانه حدود هفت تن در يونان، چهار تن در کشمير هند، حدود چهار تن در تونس و حدود دو تن در اسپانيا توليد مي‌شود، براي همين، مي توان نتيجه گرفت که هنوز توليد زعفران دنيا دست ايران است.
اسکندري درباره توليد زرشک ديگر محصول استان خراسان جنوبي بيان کرد: در حالي که اين محصول تنها در خراسان جنوبي کشت مي‌شود، همچنان غريب مانده است.
وي با تأکيد بر احداث باغات زرشک در خراسان جنوبي افزود: تشکل‌هاي کشاورزي بايد فعال شوند و ما هم کمک‌هاي لازم را براي شکل‌گيري اين تشکل‌ها خواهيم کرد.
 
وزير جهاد کشاورزي گفت: بايد زنجيره توليد حفظ شود و صادرکننده، صنعتگر و توليدکننده در کنار هم باشند، در غير اين صورت دچار مشکل خواهيم شد.
وي ابراز اميدواري کرد که در جشنواره‌هاي بعدي، مشکلات کمتري داشته باشيم و در اين فاصله بخش اعظم مشکلات را رفع کنيم.