خرید شال لاوروف: روسيه در مقابل تصميمات يكجانبه عليه ايران مي‌ايستد

وزير امور خارجه روسيه تأكيد كرد: كشورش در مقابل تصميات يكجانبه عليه برنامه هسته‌اي ايران مي‌ايستد.

به گزارش فارس به نقل از خبرگزاري كويت (كونا)، «سرگيي لاورف» در كنفرانس خبري روز گذشته خود در مسكو گفت: بايد با بحران‌هاي بين‌المللي همچون برنامه هسته‌اي ايران و منطقه كوزوو به صورت قانوني برخورد شود.

وي افزود:هر گونه تصميمات و اقدامات يك‌طرفه و يك‌جانبه براي حل مسائل بين‌المللي غلط و نادرست است و ما در مقابل آن موضع مي‌گيريم.

لاوروف همچنين كنفرانس كشورهاي همسايه عراق در استانبول تركيه را گامي مفيد، منطقي و دنباله‌رو توافقات حاصل‌شده در كنفرانس عراق در «شرم‌الشيخ» مصر دانست.

وزير امور خارجه روسيه تصريح كرد: روابط عراق با كشورهاي همسايه و جامعه بين‌الملل امري مهم در حمايت از مردم عراق و تحقق امنيت و استقرار دانست.