خرید شال وزیر دفاع کانادا جان سالم به در برد

وزير دفاع کانادا، امروز از حمله شورشيان در نزديک شهر قندهار در افغانستان جان سالم به در برد.
به گزارش خبرگزاري مهر، پايگاه نظامي «ولسون» کانادا در نزديک شهر قندهار، امروز در جريان بازديد «پيتر ماکاي»، وزير دفاع و وزير خارجه سابق اين کشور، آماج دو فروند راکت قرار گرفت.در پي اين حمله، ماکاي با يک فروند بالگرد به شهر قندهار منتقل شد و سخنگوي ماکاي گفت: برنامه ديدار وزير دفاع به رغم اين حادثه تغيير نکرده است.
«جاي باکستون»، سخنگوي ماکاي به خبرگزاري فرانسه گفت: وزير دفاع در جريان شليک دو راکت 105 ميلي متري به پايگاه ولسون در 20 کيلومتري شهر قندهار آسيبي نديد، اما چهار نظامي جراحت هاي سطحي برداشتند.
اين در حالي است كه کانادا يک گردان 2500 نفري از نيروهاي خود را براي مقابله با گروه طالبان در جنوب افغانستان مستقر کرده است و از سال 2002 ميلادي، 71 نظامي کانادايي در اين کشور کشته شده اند.