خرید شال خاتمي: به فكر اعتلاي كشور و رفع تهديدها باشيم

اوضاع كشور، اوضاعي نيست كه با تخريب رقيب، تضعيف دولت و اركان نظام به نتيجه برسد، بلكه نتيجه عكس خواهد داشت و نه مشروع است و نه مطلوب. بايد به فكر اعتلاي كشور، رفع تهديدها عليه كشور، پيشبرد كشور و ايجاد زمينه‌هاي بهتر براي آن باشيم.
به گزارش روابط عمومي بنياد باران، حجت الاسلام والمسلمين سيدمحمد خاتمي كه در نخستين گردهمايي رؤساي استاني ستاد مركزي ائتلاف اصلاح طلبان در محل دفتر مركزي مجمع روحانيون مبارز سخن مي گفت، اظهار داشت: وقتي از اصلاحات سخن به ميان مي آيد، در مفهوم آن ابهامهايي هست، البته براي بنده ابهامي وجود ندارد، ولي بايد بتوانيم مطالب را تدوين شده‌تر خدمت دوستان ارايه دهيم و چهارچوب كلي مشخص شود.
سيدمحمد خاتمي در ادامه گفت: اين كه نسبت دين با مديريت جامعه و حكومت چيست، بحث ديرپايي است كه همواره مطرح بوده است؛ همچنان كه بحث نسبت ميان وحي و عقل دست كم از يك قرن پيش از ميلاد مسيح به صورت جدي مطرح بوده است و همچنان ادامه دارد. همچنين امري به نام جامعه كه مفهوم جديد است مطرح مي‌شود و اين پرسش كه مبناي انتظام امور جامعه چيست يك پرسش اساسي است.
وي در ادامه با بيان اين كه در دنياي امروز به اين مسأله بدين گونه پاسخ داده مي‌شود كه انسان عقل بنياد است و به هيچ منبع و مرجعي جز خود متكي نيست و تعيين كننده نظم اجتماعي و محور آن يعني حاكميت، همين عقل است،گفت: براي دينداران نيزاين مسأله مطرح مي‌شود كه نسبت دين با سپهر حيات اجتماعي و جامعه چيست؟ پاره‌اي از دينداران مي‌گويند: دين را با حوزه مسائل اجتماعي كاري نيست و دين تنها آمده است تا انسان را به كمال و سعادت ابدي برساند؛ رابطه‌هايي را كه با منبع هستي كه خداست بايد داشته باشد، مشخص كند و پاره‌اي معيارهاي اخلاقي را كه با آزادي كامل بايد برگزيده شود، مطرح كرده است و اداره امور مردم را به خودشان واگذار كرده است.
برخي ديگر بر اين باورند كه دين رأسا، كامل تكليف را روشن كرده است و از پيش، فرمولي مشخص و چهارچوبهاي كار را معين كرده و مردم خواهي، نخواهي بايد به اين مسأله تن دهند. حكومت امري است كه از بالا مشخص شده و آنچه مهم است اعمال حاكميت است ولو با زور باشد. سيدمحمد خاتمي ادامه داد: ديدگاه سوم، ديدگاهي است كه دست كم در صد سال گذشته در اين كشور مطرح بوده است و درباره آن بحثهاي بسياري شده است. اين ديدگاه هرچند هنوز ابهام هاي زيادي دارد، در انقلاب اسلامي و به ويژه در قانون اساسي ما اين ديدگاه تجلي پيدا كرده است. در اين انقلاب، آنچه حاصل و تأييد شد، چيزي به نام جمهوري اسلامي بود كه در قانون اساسي متجلي است و به ويژه توجه به نظرات امام خميني (ره) به عنوان فقيه، فيلسوف، حكيم و مدبر به ويژه در سال هاي پاياني عمرشان مطرح كردند بسيار مهم است، چرا كه بايد مبنا را نظر نهايي يك متفكر دانست.
رئيس جمهور سابق كشورمان تأكيد كرد: طرفه اين كه كساني كه يا اصلا حكومت اسلامي را نمي پذيرفتند يا در دوران غيبت قايل به حكومت اسلامي نبودند و يا روش امام (ره) را روشي انحرافي مي‌دانستند و آشكارا جلوي او ايستادند، پس از انقلاب با اين تئوري كه حكومت اسلامي، امري است كه از بالا واگذار شده است و به زور هم اگر هست، بايد به مردم تحميل كرد و هر انديشه‌اي كه در آن چهارچوب نگنجد بايد حذف شود، آمدند و مدعي نظام شدند و حال اين كه اين افراد، خود را تنها متولي حاكم بر نظام بدانند، خطر بسيار بزرگي است.
سيدمحمد خاتمي، با اشاره به آنچه آن را گرانيگاه اصلاحات واقعي مي‌خواند، گفت: اسلام در عرصه حيات اجتماعي نظر دارد و حكومت نيز طبعا از نظر ديني معيارهايي دارد كه بايد رعايت شود. در انقلاب ما آنچه مطرح و عمل شد، جمهوري اسلامي است كه اركاني دارد؛ از ولايت فقيه گرفته تا ديگر نهادها و سازمان ها و سامان ها، ولي سخن اينجاست كه استقرار حكومت چگونه است؟ ما به استناد نظري كه داريم و در جمهوري اسلامي تحقق يافته و تأييد شده و وضعيت جامعه و تاريخ و ذهن جامعه مقتضاي آن است، مي گوييم استقرار اين نظام مطلوب جز در سايه انتخاب و اختيار آزادانه مردم محقق نخواهد شد.
رئيس بنياد باران خاطرنشان كرد: اميرالمومنين علي (ع) كه معصوم است اگر مردم او را نخواهند با اين كه شايستگي او از بين نرفته و همچنان شايسته است، ولي حكومتش را بر مردم تحميل نمي‌كند، مگر اين كه مردم بخواهند؛ بنابراين، هر حكومتي كه مستقر شود، اگر بنا بر رأي مردم باشد و نيز ملاك ها و معيارهاي كه در شرع گفته شده، وجود داشته باشد، آن حكومت مشروع و نافذ است و اثبات اين نكته روشن، نياز به تلاش زيادي ندارد.
سيدمحمد خاتمي گفت: امام خميني (ره) در نامه‌اي كه براي هيأتي كه براي تجديدنظر در قانون اساسي بود نوشته اند، يادآور شده اند كه مرجعيت شرط رهبري نيست، چون جامعه دچار مشكل مي‌شود و داشتن اطلاعات فقهي كافي نيست؛ آن فرد بايد مدير و مدبر باشد، تصميم گيري هايش جامع باشد، اگر ما كار را منحصر و محدود به مرجعيت كنيم، ممكن است دچار مشكل شود. تدبير و تدبر و صلاحيت براي راه بردن جامعه و تأمين مصالح و منافع جامعه پا به پاي عدل و علم مطرح شده و يك حد و نصابي از عدل و علم كافي است و بقيه آن شايستگي هاي اجتماعي و سياسي است كه حاكم بايد داشته باشد؛ اين كار اصلاح بزرگي بود كه در قانون اساسي اعمال شد. يكي از محورهاي اساسي و مهم اصلاحات به قرائت ما اين مسأله است كه رأي مردم بنيادي است
وي با بيان اين مطلب كه امام (ره) مي گويند: خبرگان كه نمايندگان مردمند وقتي رهبر را برمي گزينند، انتخابشان قهرا مورد قبول و رضايت مردم است و چون چنين است رأي رهبر نافذ است (نقل به مضمون)،گفت: اگر رضايت مردم نباشد، رأي آن فقيه نافذ نيست و نمي‌تواند فرمان روا باشد و اينك من مي گويم يكي از محورهاي اساسي و مهم اصلاحات به قرائت ما، اين است كه رأي مردم بنيادي است، حتي در نظامي كه مي‌خواهد اسلامي باشد.
خاتمي با بيان اين كه انتخابات مهمترين جايي است كه رأي و رضايت مردم در آن ابراز مي‌شود و نيز در ميان نهادهاي حاكميت ترديد نكنيم كه مجلس، ركن بسيار مهم و مظهر حاكميت مردم بر سرنوشت خويش است و براي آن وظايفي مشخص شده، گفت: تنها مجلس است كه مي‌تواند سازوكار اداره كشور را تدوين و تنظيم كند. همه چيز بايد در چهارچوب قانون باشد و مرجع قانونگذاري مجلس است. حكومت يك ريال نمي‌تواند خرج كند، مگر آن كه مجلس تصويب و سپس بر دخل و خرج نظارت كند.
وي ادامه داد: نمي‌توانيم امكانات كشور را به افرادي بدهيم كه هر طور مي‌خواهند آن را مصرف كنند و هيچ نظارتي وجود نداشته باشد؛ مجلس مهمترين نهادي است كه مي‌تواند نظارت را انجام دهد. رئيس بنياد باران افزود: مجلس جايگاهي است كه مي‌تواند از همه مسئوليت بخواهد؛ نخست با تحقيق و تفحص نسبت به امور داوري كند، دوم اين كه مي‌تواند استيضاح كند و حتي به كفايت و يا بي كفايتي رئيس جمهور رأي بدهد. وي افزود: مجلس در ميان نهادهاي انتخابي جايگاه مهمي دارد. با اين مقدمه مي‌خواهم بگويم كه بايد انتخابات را جدي بگيريم و در آن حضور داشته باشيم، البته شرط آن هم اين است كه زمينه حضور آزاد و پر رونق فراهم شود، مسئولان اجرا و نظارت وظيفه دارند؛ نخست اين كه زمينه ساز حضور مشتاقانه مردم در عرصه باشند. دوم آن كه حافظ و امانتدار رأي مردم باشند كه هر كدام خدشه ببيند صرف نظر از اين كه انحراف از نظام مورد نظر انقلاب پيدا مي‌شود، صلاحيت خدشه واردكنندگان را نيز از بين مي‌برد. به ويژه صاحبان اين اعتقاد است كه دلشان براي انقلاب، امام، جامعه و كشور مي‌سوزد، بايد تلاش كنند كه صاحب مجلس آگاه رشيد و كارآمد باشيم؛ مجلس قوي، شجاع و نيرومند، متدين، كاردان، دلسوز مي‌تواند منشا اثر باشد.
 
مانع بزرگ اصلاح طلبان ارتباط با افكارعمومي و جامعه است
رئيس جمهور سابق كشورمان افزود: چند مسأله در امر انتخابات مهم است و بايد به آن اهتمام داد. نخست اين كه هر نماينده در مجلس، يك رأي دارد؛ بنابراين، نمايندگي شهرستانها نيز مهم است و بايد به آن توجه داشت، نبايد از مركز قيموميت كنيم، بلكه بگذاريم شهرستان ها با نگاه و تشخيص خودشان جلو بروند و به كانديداي نهايي برسند. دوم آن كه مانع بزرگ اصلاح طلبان، ارتباط با افكارعمومي و جامعه است، امكاناتي كه در اختيار ديگران است در اختيار ما نيست، بلكه دقيقا عليه ما ناجوانمردانه كار مي‌شود.
سيدمحمد خاتمي، تنها راه پر كردن اين خلأ براي اصلاح طلبان آن هم با وجود امواج خشمگين تخريب و تهمت به اصلاحات و همه گذشته را رويارويي و تماس چهره به چهره با مردم دانست. رئيس جمهور سابق كشورمان در ادامه افزود: سوم اين كه مخاطبان ما تنها خواص جامعه نيستند بلكه توده‌هاي مردم هستند؛ هرچند بر اين باورم كه مردم با فطرت و وجدانشان بسيار روشن هستند و مسائل را درك مي‌كنند و در مواقع حساس، واكنش هاي خوبي نشان مي‌دهند.
خاتمي افزود: چهارم، هدف ما تنها جذب رأي نيست، بلكه خدمت به كشور است. كشور ما در معرض تهديدهاي بزرگي است و متأسفانه نگراني جدي هست كه با مشكلات بسيار بيشتري روبه رو شود، نمي گويم سوءنيت وجود دارد، ولي بي‌توجهي و نبود كار كارشناسي هست. البته ناگفته نگذارم كه گفتن حرفهاي بزرگ و سخناني كه مردم در كوچه و بازار خلاف آن را احساس مي‌كنند و از آن استفاده تبليغاتي مي‌شود، به ضد تبليغات تبديل خواهد شد و همين امر براي اصلاح طلبان تبليغ است.
وي تأكيد كرد: من نمي‌گويم در گذشته مشكل و كاستي نبوده، ولي مي گويم اگر آنچه در دوران اصلاحات و پيش از آن بود، با آنچه امروز هست مقايسه شود، خواهيم ديد كارهاي بزرگي صورت گرفته است و در مي يابيم وضعيت كشور و مردم  گذشته چگونه بوده و حالا چگونه است. و تنها با هشدار و تذكر كوچك به مردم، كافي است كه خودشان مقايسه را انجام دهند.
سيدمحمد خاتمي تصريح كرد: پنجم اين كه شرايط كشور، شرايطي نيست كه با تخريب رقيب، تضعيف دولت و اركان نظام به نتيجه برسد، بلكه نتيجه عكس خواهد داشت و نه مشروع است و نه مطلوب. بايد به فكر اعتلاي كشور، رفع تهديدها عليه كشور، پيشبرد كشور و ايجاد زمينه‌هاي بهتر براي آن باشيم. خاتمي در ادامه افزود: بيان واقعيت ها و روشنگري، امري لازم است و بايد به فكر اعتلاي كشور، رفع تهديدها عليه كشور، پيشبرد كشور و ايجاد زمينه‌هاي بهتر براي آن باشيم و شعارها و برنامه‌هاي كه ارايه مي‌دهيم بايد در همين زمينه باشد.
وي گفت: عقل، اعتدال، تدبير، كارشناسي و تقويت نيروهاي اصلي انقلاب مورد توجه ماست و مجلسي مي‌خواهيم كه به معيارهاي اصيل انقلاب پايبند و شايستگي تدبير اداره امور كشور و شجاعت نظارت بر آن را داشته باشد. سيدمحمد خاتمي در پايان با دعوت از افراد واجد شرايط و سابقه‌دار براي ثبت‌نام در انتخابات مجلس، گفت: هرچند قانون انتخابات كمبودهايي دارد، اميدوارم در بررسي صلاحيت ها، تنها معيارهاي قانوني رعايت شود كه اگر چنين باشد، مطمئنا انتخابات خوبي خواهيم داشت.
وي افزود: بايد دلها را به هم نزديك كنيم، راه ما همه يكي است بايد به نظر جمع اهتمام داشت تا با ائتلاف برسيم البته راه مهمي كه تعيين كننده است حضور وسيع مردم در انتخابات است. هر چه حضور مردم بيشتر و پرشور تر باشد، موانع ساختاري و اجرايي بر سر راه انتخابات كم اثرتر خواهد شد.