خرید شال رويترز از ديدار سعيدي و هاينون در وين خبر داد

خبرگزراي رويترز به نقل از يك منبع ديپلماتيك گزارش داد كه ايران و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي روز پنجشنبه و در آستانه انتشار گزارش آژانس درباره برنامه هسته‌اي ايران در خصوص حل ترديدها نسبت به برنامه ايران گفت‌وگوهاي بيشتري داشتند. به گزارش ايسنا، اين خبرگزاري ادامه داد: ايران در پايان روز چهارم گفت‌وگوها در تهران اعلام كرد كه همه اطلاعات لازم مورد درخواست آژانس بين‌المللي انرژي اتمي براي رفع ابهامات در خصوص سانتريفيوژها را ارايه داده است. رويترز به نقل از ديپلماتي آگاه خبر داد، محمد سعيدي، معاون سازمان انرژي اتمي ايران و اولي هاينونن، معاون مديركل آژانس در امور پادمان‌ها در وين آژانس با يكديگر ملاقات كردند.
وي بدون توضيح بيشتر افزود: آنها فقط درباره‌ مسائل روزانه صحبت كردند. مقامات هر دو طرف از اظهار نظر خودداري كردند. ديپلمات ديگري گفت: اين بخش از روند مربوط به طرح اقدام است. به گزارش ايسنا، گزارش مدير كل آژانس بين‌اللملي انرژي اتمي قرار است 12 نوامبر به طور غير رسمي در بين‌ اعضاي شوراي حكام منتشر شود. اجلاس زمستانه شوراي حكام 22 نوامبر در وين به مدت يك هفته آغاز به كار مي‌كند. از موضوعات در دستور كار اين شورا مساله هسته‌اي ايران و گزارش البرداعي درباره نتايج مذاكرات پيرامون سانتريفيوژهاي P1 و P2 است. معاون امور بين‌الملل دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان دو روز پس از پايان مذاكرات چهار روزه‌اش با معاون البرداعي در امور پادمان‌ها كه گفت‌و‌گوهاي تكميلي درباره سانتريفيوژ‌هاي P1 و P2 را با وي به انجام رسانده بود به خبرنگاران گفت: براساس مداليته، نحوه كار اين است كه پرداختن به هر موضوع ديگري منوط به اعلام بسته شدن موضوع قبلي است. در رابطه با سانتريفيوژهاي P1 و P2 چهار دور مذاكره در سطح معاونان و كارشناسان صورت گرفته است. وعيدي ادامه داد: وظايف هريك از ما (ايران و آژانس) مشخص است. در ارتباط با هر موضوع ابتدا آژانس سوالات خود را به ايران مي‌دهد و ما با دريافت آنها آماده ابهام‌زدايي و شفاف‌سازي مي‌شويم. سوال‌هاي آژانس درباره سانتريفيوژها در 30 اوت از سوي آژانس دريافت شد و اولين دور مذاكرات بر سر سانتريفيوژها 24 و 25 سپتامبر برگزار شد. همچنين در 9، 10 و 11 اكتبر اولين جلسه در سطح معاونان برگزار شد و دور آخر در 29 اكتبر آغاز و در اول نوامبر پايان يافت. وي گفت: همكاري ايران با آژانس تا الان چه در تهيه مداليته و چه انجام به موقع اجراي آن موفق بوده است. معاون امنيت بين‌الملل دبير شوراي عالي امنيت ملي، با اشاره به احتمال صدور قطعنامه سوم عليه ايران، گفت: در حالي كه ايران همكاري‌اش با آژانس را ادامه مي‌دهد، هرگونه زمينه‌سازي براي اقدام عليه ايران در شوراي امنيت بي‌معني و بي‌جاست. ما در مسير طبيعي خودمان يعني همكاري با آژانس كه نهاد اصلي راستي‌آزمايي فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي است، حركت مي‌كنيم. طبيعي است انتظار انجام مجازات توسط ديگران را نداريم. وعيدي ادامه داد: اين روند بسيار عجيب است كه كشوري بخواهد توسط شوراي امنيت در حالي كه به وظايف بين‌المللي‌اش به عنوان عضو NPT عمل مي‌كند مجازات شود. وي تاكيد كرد: صدور هرگونه قطعنامه در حالي كه ايران با آژانس در حال انجام وظايف و همكاري‌هايش است اثر سوء مي‌گذارد. وي خاطرنشان كرد: برخي كشورها كه بحث تحريم و اقدامات ديگر در شوراي امنيت را مطرح مي‌كنند از مسير شكل گرفته ميان ايران و آژانس ناراضي‌اند و سعي در تخريب اين مسير دارند. معاون امنيت بين‌الملل دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان ادامه داد: ايران به طور فعال، به‌موقع و طبق مداليته، شفاف‌سازي و حسن نيت كامل خود را در همكاري با آژانس انجام مي‌دهد. وعيدي گفت: اين سياست قطعي ماست كه از حق خود در داشتن فن‌آوري صلح‌آميز هسته‌اي نخواهيم گذشت.