خرید شال هشدار افروغ درباره حذف اصولگرایان

عضو ارشد اصولگرايان مستقل با انتقاد از موضعگيري و اظهارنظر برخي افراد درباره اصولگرايان گفت: آقايان مواظب موضعگيري‌هاي خود باشند اگر تکليف اقتضا کند، آنگاه رعايت هيچ مصلحتي را نخواهيم کرد.
به گزارش آفتاب، عماد افروغ با انتقاد از نگاه‌هاي انحصارطلبانه برخي افراد به اصولگرايي افزود: با نگاه‌هاي فرصت‌طلبانه و انحصاري به اصولگرايي، نمي‌توان در انتخابات پيروز ميدان شد. چه کسي گفته است که اصولگرايي محصور در سه گروه خاص است؟ آيا سابقه افراد اصولگرا معرف اين سه گروه است؟ آيا نبود اصولگراياني که به هيچ گروهي وابستگي نداشتند، اما اصولگرا بودند؟ چه کسي مي‌تواند به خود اجازه دهد که افراد ديگر اصولگرا را حذف کند و بعد مدعي باشد که 95 درصد از اصولگرايان را به وحدت رسانده است؟ اتفاقا عقل سياسي حکم مي‌کند که بگوييم ائتلاف ما تنها درصد محدودي از اصولگرايان را پوشش مي‌دهد و مابقي را از جرگه اصولگرايي خارج نکنيم، در غير اين صورت، اين پرسش پيش مي‌آيد که اين چه 95 درصدي است که تنها دربرگيرنده سه جناح خاص است.
عضو کميسيون فرهنگي مجلس افزود: ظاهرا امر بر آقايان مشتبه شده اصولگرايي به هيچ وجه در اين سه گروه که ترجمان يک گروه است، خلاصه نمي‌شود، همان گونه که اصلاح‌طلبان هم محدود به يک ائتلاف، يا يک گروه خاص نمي‌شوند و همان گونه که در بين اصولگرايان، افراد اصلاح‌طلب يافت مي‌شود، در ميان اصلاح‌طلبان نيز افراد اصولگرا وجود دارد.
افروغ با بيان اين که «يا به سراغ ائتلاف نرويم يا ائتلاف‌هايمان ترجماني از وحدت در عين کثرت باشد»، افزود: سعي نکنيم با استفاده از ناآگاهي مردم، خود را بيش از آن چه هستيم، نشان دهيم.
وي در ادامه گفت: ما تاکنون درباره ائتلاف اصولگرايان يا اصلاح‌طلبان موضعگيري نکرده‌ايم، اما بارها شاهد آن بوده‌ايم که در مصاحبه‌ها عليه ما موضعگيري مي‌شود. من فکر مي‌کنم پرونده ما بيش از آنان حکايت از حقيقت‌گرايي دارد و اگر به حقيقت‌گرايي خود رجوع کنيم آنگاه بي‌محابا موضع‌گيري خواهيم کرد.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي هيچ فرد، قشر و جناحي را محور اصولگرايي ندانست و گفت: اصولگرايي با اصولگرايان تعريف نمي‌شود. اگر بخواهيم وارد ارزيابي گروه‌ها شويم و ارزيابي کنيم، فرياد مي‌زنيم که چه کساني طرفدار چه افرادي بودند و بارها با چرخش قدرت دولتي، تغيير کردند و حال ما را نصيحت مي‌کنند. امروز به جاي اين که آنان پاسخگوي تغييرات خود باشند، بزرگنمايي مي‌کنند و ما که بايد به خاطر عدم تغيير مواضع، ايستادگي بر مواضع، عدم منفعت‌طلبي و به دليل استقلال تحسين شويم، مورد تعرض آنان واقع شده‌ايم؟!
وي با بيان اين که «مردم قضاوت درست خواهند کرد»، پيش‌بيني کرد: قطع نظر از ائتلاف‌هايي که سر بزنگاه قدرت شکل مي‌گيرد، مردم نمايندگان حقيقي و اصولگراي خود را از ميان گروه‌هاي گوناگون بر مي گزينند، چرا که جامعه ما به تدريج به رشد قابل قبولي رسيده و مردم ديگر اسير عنواين اصولگرا، اصلاح‌طلب، اصولگرايان اصلاح‌طلب يا اصلاح‌طلبان اصولگرا نخواهند شد. آنان واقعيت‌ها، گذشته‌ها، سلامت و مقاومت‌ها را مي‌بينند و قضاوت مي‌کنند.
افروغ وظيفه عمده هر کسي را تکليف‌گرايي و اداي تکليف دانست و تأکيد کرد: به دليل آن که ما از روز نخست حسابمان با آقايان جدا بود و شاهد انحرافات برخي بوديم و همچنين به دليل آنکه اسير منفعت‌طلبي هم نشده‌ايم و نمي‌شويم، نه در انشقاق ائتلاف‌هاي سربزنگاه قدرت نقشي داريم و نه اجازه مي‌دهيم با فرافکني به وسيله ما به وحدت برسند.
وي در توضيح اين سخنان گفت: ما از آغاز حساب خود را جدا کرديم؛ بنابراين، نه دليل انشقاق آنان هستيم و نه اجازه مي‌دهيم با مطرح کردن ما به عنوان رقيب به وحدت برسند و بگويند که اگر آنان اينچنين و آنچنان بودند، ما اينچنين و آنچنان مي‌شديم، چرا که حساب ما از روز اول جدا بود و نقشي هم در اختلافات داخلي آنان نداريم.
عضو ارشد تشکل اصولگرايان مستقل درباره لزوم ايجاد چنين تشکلي در فضاي کنوني کشور گفت: متأسفانه، ما در مجلس شاهد پديده‌اي بوديم که شماري از نمايندگان که نام اصولگرا را بر خود گذاشته بودند، در تعامل با دولت يک سويه عمل کردند و نقش نظارتي و تقنيني مجلس را به فراموشي سپردند.
وي ادامه داد: از آن جايي که يکي از مؤلفه‌هاي اصولگرايي را استقلال، آزادي عمل و استغفاي روحي مي‌دانم، چنين افرادي را اصولگرا نمي دانم؛ اصولگرا وابسته و مديون به هيچ شخص يا گروهي نيست و تنها وابسته به معرفت و حق است؛ اصولگرا حتي وابستگي تشکيلاتي ندارد و منافع حزبي و تشکيلاتي را نيز فداي حق و حقيقت مي‌کند.
وي با بيان اينکه «متأسفانه به دليل آن‌که در مجلس شاهد تعامل‌گرايي يکسويه و دولت‌گرايي پارلماني بوديم، جدا شديم»،‌ گفت: ما بر حسب منش اصولگرايي خود عمل کرده‌ايم و با توجه به منشور و باورهاي خود، احساس دين به مردم و اصول خود داريم.
افروغ با تأکيد بر ناسازگاري انقلاب اسلامي با مصلحت گروهي و شخصي گفت: ما هنوز بر سر مواضع خود پافشاري مي كنيم و اگر اکنون سکوت کرده‌ايم، از سر حقيقت‌خواهي ماست؛ بنابراين، برخي از اين سکوت تفسير اشتباه نکنند. وي با بيان اين که «به پيروزي در انتخابات نمي‌انديشيم»، گفت: ما به اداي وظيفه فکر مي‌کنيم و بيش از آن که نگران نتايج انتخابات باشيم، نگران اخلاق‌گرايي و وظيفه خود هستيم و پيروزي در انتخابات براي ما يک موضوع فرعي به شمار مي رود.
وي مؤلفه نقد را داراي اهميت اساسي دانست و گفت: ما جريان خود را با حقيقت پيوند زده‌ايم، اما نگفته‌ايم که حقيقت با جريان ما يکي است. ما اصولگرايي را با فراکسيون اصولگرايان معنا نمي‌کنيم، بلکه به نظر ما هر کسي مي‌تواند اصولگرا باشد و حتي در ميان رقباي خود و اصلاح‌طلبان، برخي افراد را اصولگرا مي‌دانيم.
وي همچنين گفت كه «جامعه ما دچار تغيير و تحول شده است» و افزود: برخي از چهره‌هاي سياسي قديمي، قدرت درک تغيير و تحول کشور را ندارند يا اين که آن را درک کرده‌اند، اما احساس مي‌کنند که منافع آنان چيز ديگري است و خود را به درک نكردن آن مي‌زنند.
افروغ خاطرنشان کرد: آنچه مهم است، انديشه‌هاي امام‌(ره) اصول و مباني انقلاب است و ما بايد ابزارهاي تحقق اين اصول باشيم؛ بنابراين، هيچ قشر، شخص و جناحي محوريت اصولگرايان را بر عهده ندارد.