خرید شال وزير ارتباطات: چراغ خاموش وارد «فضا» می‌‎شويم

محمد سليماني گفت: ايران بايد در حوزه فضا با چراغ هاي خاموش حرکت کند تا بتواند به فضا وارد شود و از امکانات آن استفاده کند که اين حرکت به وسيله سازمان فضايي ايران آغاز شده و بايد در راستاي تقويت آن تلاش کنيم.
به گزارش مهر، محمد سليماني امروز در همايش هفته جهاني فضا با بيان اين که وضعيت کشور ما وضعيت قرمزي است، گفت: اگر نقشه جهان را از بعد حادثه خيز بودن بررسي کنيم، هيچ کجاي ايران امن نيست. گسترش بيابان ها، مسائل و معضلات زيست محيطي و بلاياي طبيعي، از جمله مسائلي است که مي طلبد کشور ما در راستاي کاهش اثرات بلاياي طبيعي از فضا بهره برداري کند.
وي افزود: حضور در فضا، امري ضروري است. نقاطي در کشور هست که هنوز از ارتباطات ساده که به طور روزمره در اختيار ماست، محرومند و اين مشکل تنها با فضا امکانپذير و اقتصادي است تا بتوان از اين راه، امکانات لازم را در اختيار سکنه اين مناطق قرار داد.
سليماني با بيان اين که کشورهايي که وارد فضا شده اند، سياست هاي دراز مدتي را دنبال کرده اند، اظهار داشت: حضور در فضا، يک شبه و يا يکي دو ساله تحقق نمي يابد، بلكه زيرساخت هايي را مي طلبد که بايد علاوه بر سرمايه گذاري هاي لازم، دانشمندان نيز دست به دست هم دهند که در راستاي توليد علم و دانش در زمينه فضا اقدام کنند.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات تأکيد کرد: سرمايه گذاري اوليه در حوزه فضا، گرانقيمت است و اين يکي از موانع حضور برخي کشورها در مباحث فضايي شده؛ کشورهايي که بنيه اقتصادي ضعيفي دارند، امکان سرمايه گذاري کلان را ندارند و به دليل زمانبر و تغييرات در حوزه تکنولوژي فضا سرمايه گذاري هاي آنها به کندي انجام مي شود.
وي با تأکيد بر اين که چنانچه سرمايه گذاري در حوزه فضا صورت نگيرد، کشور دچار خسارات زيادي مي شود، گفت: در چند سال اخير، جوانان و دانشمندان در اين حوزه تلاش خستگي ناپذيري داشته اند، هرچند سرمايه گذاري به اندازه نياز صورت نگرفت.
سليماني به تربيت نيروي انساني در اين حوزه اشاره و خاطر نشان کرد: سيستم آموزش عالي در حوزه فضا، بايد دچار دگرگوني عميقي شود، چرا که براي گسترش يک علم، بايد متخصصان علوم گوناگون در کنار هم حضور فيزيکي يابند و از آنجا که رشته فضا، تخصص ميان رشته اي است، لازم است همه عناصر در کنار هم قرار گيرند.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با بيان اين که توليد نيروي انساني، نياز به تلاش و سرمايه گذاري دارد، ادامه داد: امروز بشر تغييرات زمين را از راه فضا دنبال مي کند و کشوري مانند ما که دستخوش بلاياي طبيعي است بايد به اين علم مجهز شود تا از بروز خسارات احتمالي جلوگيري کند.
وي با بيان اين که علم فضا، انحصاري و در اختيار مستکبران است، گفت: جوانان ايران مي توانند تلاش کنند و اين انحصار را بشکنند. اين انحصار شکستني است و اگر ايران به آن دست پيدا کند، در اختيار همگان قرار مي دهد و از امکانات فضا براي پيشبرد اهداف کشور استفاده مي کند.
سليماني همچنين به حقوق فضا اشاره کرد و گفت: فضا حق همه انسانهاست که بايد از آن حفاظت شود و نبايد انحصاري و تبعيض آميز باشد.
وي همچنين به اقتصادي کردن امکانات فضا اشاره کرد و گفت: ماهواره هايي که هم اكنون در حال کارند، اطلاعاتي را در اختيار بشر قرار مي دهند که مي تواند در راستاي بهبود وضع موجود، مسائل شهري و شهرسازي، جغرافيايي، کشوري، امنيتي و زيست محيطي و همچنين گسترش فرهنگ و زبان و ادبيات فارسي به کار رود.