خرید شال پذیرش 74 هزار داوطلب کنکور در تکمیل ظرفیت

معاون فنی و آماری سازمان سنجش از انتشار نتایج تکمیل ظرفیت کنکور سراسری در روزهای 24 و 29 آبان خبر داد.

دکتر ابراهیم خدایی در گفتگو با مهر افزود: نتایج نهایی تکمیل ظرفیت کنکور سراسری در رشته های متمرکز 24 آبان ماه و نتایج نهایی تکمیل ظرفیت کنکور در رشته های نیمه متمرکز سه شنبه 29 آبان ماه بر روی سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org قرار می گیرد.

وی اضافه کرد: در حدود 74هزار داوطلب در تکمیل ظرفیت امسال پذیرش می شوند.