خرید شال آمریکا و اسرائیل درپي راهبرد مشترک ضد ایران؟

گفته مي‌شود دولت‌هاي آمريکا و اسرائيل هفته گذشته موافقت کرده‌اند که دو کميته کاري، براي به اجرا گذاشتن استراتژي مشترک عليه برنامه هسته‌اي ايران ايجاد کنند.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، شائول موفاز، معاون نخست وزير اسرائيل، در پايان هفته گذشته، به ايالات متحده سفر کرد تا در مورد برنامه هسته‌اي ايران و ايجاد اين دو کميته کاري با مقامات آمريکايي صحبت کند.
يکي از اين دو کميته، قرار است اطلاعات مربوط به برنامه هسته‌اي ايران را بررسي کند و کميته ديگر تاثير تحريم‌هاي بين‌المللي عليه ايران را مورد مطالعه قرار خواهد داد.
 
شوراي امنيت سازمان ملل تاکنون دو قطعنامه تحريمي عليه ايران صادر کرده است و آمريکا و کشورهاي غربي مي‌خواهند تحريم‌ها را عليه ايران تشديد کنند.
آمريکا تحريم‌هاي يکجانبه‌اي عليه ايران را نيز به اجرا گذاشته و ديگر کشورها را تشويق به چنين کاري مي‌کند.
 
دور جديد مذاکرات رسمي مقامات اسرائيل و آمريکايي در مورد برنامه هسته‌اي ايران در دو ماه آينده در اسرائيل برگزار مي‌شود.
 
معاون نخست وزير اسرائيل در ضمن خواستار برکناري محمد البرادعي از مقام مديرکلي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي شده است.
شائول موفاز، البرادعي را متهم کرد که چشمان خود را بر روي آنچه وي «بلندپروازي‌هاي اتمي جمهوري اسلامي ايران» مي‌خواند، بسته است.
 
فراخوان اسرائيل براي کنار گذاشتن مدير کل آژانس درست چند روز قبل از آن صورت مي‌گيرد که محمد البرادعي قرار است گزارش تازه‌اي درباره برنامه اتمي جمهوري اسلامي ايران منتشر کند.
معاون نخست وزير اسرائيل گفت: «سياست‌هاي محمد البرادعي صلح جهاني را به خطر مي‌اندازد و بايد عليه وي به خاطر رفتار غير مسئولانه اش که باعث شده در پرونده اتمي ايران سر خود را زير برف کند، اعلام جرم کرد.»
آمريکا و اسرائيل از جمله کشورهايي هستند که ايران را متهم مي‌کنند که قصد ساختن بمب اتمي را دارند در حالي که دولت ايران همواره اين اتهامات را رد کرده و هدف برنامه خود را توليد برق مي‌داند.