خرید شال احمدی نژاد، فردا در دانشگاه خودش

دکتر محمود احمدي‌نژاد، رئيس‌جمهوري کشورمان فردا به دانشگاه علم و صنعت ايران مي‌رود.
به گزارش مهر، رئيس‌جمهوري کشورمان فردا با حضور در دانشگاه علم و صنعت ايران در جلسه شوراي اين دانشگاه شرکت مي‌کند.
علم و صنعت ايران دانشگاه رئيس جمهور و تعداد قابل توجهي از اعضاي هيأت دولت است و احتمال مي‌رود فردا جلسه پرسش و پاسخ دانشگاهيان دانشگاه علم و صنعت ايران با دکتر احمدي‌نژاد برگزار شود.‌
اين خبر از سوي برخي مسئولان حوزه رياست دانشگاه علم و صنعت ايران تاييد شده است.