خرید شال اسپانيا: لغو مجازات زندان براي منكران هولوكاست

دادگاه قانون اساسي اسپانيا در تازه‌ترين اقدام براي اصلاح قانون جنايي اين كشور، مجازات زندان را از رديف مجازات‌هاي منكران هولوكاست حذف كرد.
به گزارش شبكه خبر، پايگاهي خبري «ميدل ايست آنلاين» در اينترنت در اين باره نوشت، بنا بر تصميم دادگاه قانون اساسي اسپانيا، مجازات زندان از رديف مجازات منكران هولوكاست حذف شد اما اين مسئله شامل حال آناني نمي‌شود كه در پي توجيه نسل‌كشي در آلمان نازي هستند.
پيش از اين بند 2/607 قانون جنايي اسپانيا در برخورد با انديشه‌هايي كه منكر هولوكاست بوده و يا در پي توجيه هولوكاست در عهد آلمان نازي بوده‌اند، مجازاتي معادل با يك تا دوسال زندان در نظر گرفته بود اما اين مجازات ديگر براي منكران هولوكاست اعمال نخواهد شد؛ اگرچه همچنان براي توجيه‌كنندگان هولوكاست به اجرا در مي‌آيد.
آوريل گذشته 27 عضو اتحاديه اروپا توافق كردند براي برخورد با جرايمي چون جرايم نژادپرستانه و همچنين انكار هولوكاست، مجازات‌هاي مشابه داشته باشند؛ اما اين توافق الزام‌آور نبود و كشورهاي عضو اتحاديه مي‌توانند در اين زمينه‌ها قانوني مجزا داشته باشند، براساس توافق اتحاديه اروپا براي مجازات جرايمي چون انكار نسل‌كشي، جنايت‌هاي ضدبشري و جنايات جنگي يك تا سه سال زندان در نظر گرفته شده بود. قانون جديد اسپانيا به منكران هولوكاست اجازه ابراز عقيده مي‌دهد به شرطي كه اين عقيده از خطوط معين شده در قانون تجاوز نكند.
در خبر ديگري از اسپانيا روزنامه اسپانيايي «آل پائيس» اعلام كرد، دادگاه قانون اساسي هفته آينده تفسير خود را درباره تصميم اخير دادگاه بارسلون مبني بر آزادي يكي از كتابخانه داران كه كتابخانه خود كتابهايي با محوريت تمجيد از نازي‌ها را به فروش مي‌رساند، منتشر خواهد كرد. اين شخص به 5 سال زندان محكوم شده بود، اما دادگاه بارسلون اخيرا حكم آزادي وي را صادر كرد.