خرید شال رئیس موزه ملي ایران منصوب شد

طي حکمي از سوي معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري «محمدرضا مهرانديش» به رياست موزه ملي ايران منصوب شد.
به گزارش مهر، در اين حکم آمده است: در اجراي قانون تشکيل سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري کشور و با توجه به پيشنهاد معاونت محترم فرهنگي و ارتباطات و نظر به سوابق درخشان فرهنگي، تجارب و توانايي‌هاي مديريتي، جنابعالي به سمت رئيس کل موزه ملي ايران منصوب مي‌شويد.
گفتني است، محمدرضا مهرانديش پيش از اين در سمت مدير روابط عمومي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري فعاليت مي‌کرد.