خرید شال عمروموسي: اعتماد به البرادعی و مواضعش

دبيرکل اتحاديه عرب امروز حمله اخير مسئولان رژيم صهيونيستي به مديرکل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي را به شدت محکوم کرد و گفت: برنامه هسته‌اي نظامي اين رژيم، تهديدي براي ثبات و امنيت منطقه به شمار مي‌رود.
به گزارش خبرگزاري کويت، عمرو موسي، دبيرکل اتحاديه عرب در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره حمله اخير مسئولان رژيم اسرائيل به محمد البرادعي گفت: ما از حمله به سازمان‌ها و نهادهاي بين المللي ابراز نارضايتي مي‌کنيم، چرا که اين نهادها، نقش مهمي در حفاظت از اهداف معاهده منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي ايفا مي‌کنند.
«شائول موفاز»، معاون نخست وزير رژيم صهيونيستي، به تازگي در اظهاراتي که نشان‌دهنده خشم اين رژيم از موضعگيري‌هاي اخير البرادعي درباره برنامه هسته‌اي صلح آميز ايران بود، خواستار عزل وي از رياست آژانس بين‌المللي انرژي اتمي شد.
موفاز مدعي شده بود: سياست‌هاي البرادعي صلح جهاني را به مخاطره مي‌اندازد. ديدگاه‌هاي غيرمسئولانه وي و فرو کردن سرش زير برف درباره برنامه هسته‌اي ايران منجر به استيضاح وي خواهد شد.
دبيرکل اتحاديه عرب تأکيد کرد: برنامه‌اي هسته‌اي اسرائيل که زير نظارت بين‌المللي قرار ندارد و نپيوستن تل‌آويو به معاهده منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي، تهديد کننده ثبات منطقه است.
عمرو موسي بر ضرورت توقف هرگونه تهديد هسته اي مستقيم يا غير مستقيم تأکيد کرد و گفت: اين امر، مسئله‌اي اصلي به شمار مي‌رود و موضع رژيم اسرائيل در اين باره همچنان شفاف نيست و در هر حال منفي است.
وي افزود: البرادعي قرار است گزارشي را درباره مسائل هسته‌اي ايران به شوراي امنيت ارايه کند و بايد منتظر زمان ارايه اين گزارش بود.
دبيرکل اتحاديه عرب بر مخالفت خود با اعمال فشار براي دگرگون نشان دادن حقايق تأکيد کرد و گفت: تنها مرجع رسيدگي به اين مسئله، آژانس بين‌المللي انرژي اتمي است و همه منتظر ارايه گزارش آتي مديرکل اين آژانس هستند که همگان به البرادعي و گزارش‌ها و مواضع بي‌طرفانه وي اعتماد و اطمينان دارند.
موسي درباره حمله مسئولان رژيم اسرائيل به شخص البرادعي گفت: معتقد نيستم که جهان بايد اين موضعگيري اسرائيل را جدي بگيرد، زيرا برنامه هسته‌اي اسرائيل اساس مشکل خاورميانه به شمار مي‌رود.
رژيم اسرائيل، پيمان منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي (ان.پي.تي) را امضا نکرده و با داشتن دست کم دويست کلاهک اتمي تنها زرادخانه اتمي خاورميانه را در اختيار دارد که بزرگترين خطر و تهديد براي صلح و امنيت منطقه‌اي به شمار مي‌رود.