خرید شال فيروز كريمي منكر مذاكره با استقلال شد

رئيس كميته‌ انضباطي فدراسيون فوتبال گفت: راي شكايت باشگاه استقلال اهواز از «فيروز كريمي» و استقلال تهران طي دو، ‌سه روز آينده اعلام خواهد شد. به گزارش ايسنا،‌ عبدالرحمان شاه حسيني پس از پايان جلسه‌ كميته‌ انضباطي در جمع خبرنگاران گفت: ما امروز دو پرونده‌ كاملا مجزا را با دو موضوع جدا از هم مورد بررسي قرار داديم. پرونده‌ اول درباره‌ شكايت استقلال اهواز از فيروز كريمي و استقلال تهران بود كه در اين پرونده باشگاه استقلال اهواز معتقد است كه كريمي و استقلال تهران با هم مذاكره كرده‌اند. در اين جلسه كه از ساعت 15 آغاز شد نمايندگان استقلال دفاعيه‌اي را عنوان كردند و كريمي نيز منكر مذاكره با استقلال شد. اما، نمايندگان استقلال گفتند كه اين باشگاه با اجازه‌ رئيس باشگاه اهوازي با كريمي مذاكره كرده اما، هيچ گونه قراردادي با وي به امضا نرسيده است. وي افزود: پس از اين جلسه از نمايندگان استقلال خواستيم به دليل متفاوت بودن پرونده‌ دوم جلسه را ترك كنند. اين پرونده مربوط به شكايت فيروز كريمي عليه استقلال اهواز است كه او در اين شكايت دو چيز را خواستار شده است: يكي گرفتن مطالبات از باشگاه اهوازي و دومي فسخ قرارداد باقيمانده با اين باشگاه. شاه حسيني در مورد شرايط ضمن عقد قرارداد كريمي با استقلال اهواز گفت: در قرارداد آمده كه دو طرف قرارداد در فصل دوم اگر از حيث مالي و كاري توافق نداشته باشند مي‌توانند قرارداد را فسخ كنند اما اين فسخ بايد با مراجعه به مرجع انجام گيرد و هيچ يك از طرفين نمي‌توانند به صورت سرخود اين كار را انجام بدهد كه در فوتبال ما اين مرجع كميته‌ انضباطي است. شاه حسيني ادامه داد: كريمي مدعي شده به دليل اين كه به تعهدات مالي عمل نشده خواستار فسخ قرارداد است. اما، از طرف ديگر وكلاي باشگاه استقلال اهواز دو فقره لاشه‌ چك هر كدام به مبلغ 35 ميليون تومان را به همراه استشهاديه شش نفر ارايه كرده‌اند. وكلاي باشگاه استقلال اهواز نيز از ما خواستند كه در اين باره شهادت شهود را استماع كنيم. با اين شرايط پرونده‌ آماده صدور راي نيست و زمان طولاني را مي‌طلبد تا ما بررسي‌هاي لازم را انجام دهيم، با اين حال من به دو طرف توصيه كردم كه در اين فرصت با هم تعامل كنند و اگر قرار است از هم جدا شوند با توافق اين كار انجام گيرد. ضمن آن كه كميته‌ انضباطي در مورد پرونده‌ اول نيز تا دو سه روز ديگر راي خود را صادر مي‌كند.