خرید شال كلهر: دولت به جاي شكايت از رسانه‌ها تعامل كند

مشاور رسانه‌اي رئيس جمهور گفت: اداره رسانه‌ها و حقوقي دولت، به جاي شكايت از رسانه‌ها با آنها تعامل كنند. مهدي كلهر در گفت‌وگو با فارس در مورد شكايت دولت از برخي خبرگزاري‌ها و رسانه‌ها كه ارقام فروش نفت، عملكرد هزينه‌هاي جاري، عمراني، كسري بودجه و ساير موارد گزارش مالي عملكرد دولت را به موقع منتشر كرده‌اند، گفت: اين كار توسط اداره رسانه‌ها و حقوقي دولت انجام شده ولي به نظر ما فرهنگي‌ها كار فرهنگي نياز به سعه صدر و حوصله دارد و گاهي با يك جلسه توجيهي مسئله حل مي‌شود و نيازي شكايت قضايي نيست. كلهر كه در محل غرفه اين خبرگزاري در نمايشگاه مطبوعات گفت‌وگو مي‌كرد، افزود: درباره اين شكايت‌ها اختلاف ديدگاهي بين ما به عنوان مشاور رسانه‌اي و اداره حقوقي رياست جمهوري اسلامي وجود دارد. ما معتقديم راه رسيدن به حقيقت همين كاري است كه ما خبرنگاران مختلف را به استانها مي‌بريم و آنها از نزديك مصوبه‌هاي دولت را رصد مي‌كنند. وي تاكيد كرد: شكايت از رسانه‌هاي منتقد، با سعه صدر قابل حل است.
وي ادامه داد: وقتي 40 خبرنگار به سطح استان مي‌روند از 40 ديدگاه طرحها را بررسي و نقد مي‌كنند و اين براي ما مهم است كه با رسانه ها تعامل داشته باشيم. كلهر گفت: دبيرخانه دولت يا سيستم اطلاع رساني ديدگاه ديگري دارند به محض مشاهده تخلف رسانه‌اي قاضيانه با آنها برخورد مي كنند.
وي گفت: به دوستان رسانه‌اي هيأت دولت گفته‌ايم با رسانه‌ها تعامل بيشتري داشته باشند، ولي حرف ما را گوش نمي‌كنند. گفته‌ايم به جاي شكايت از رسانه‌ها جلساتي با مديران رسانه‌ها داشته و تفاهم بيشتري ايجاد كنيد. كلهر مشاور رسانه‌اي رئيس جمهور در مورد سفرهاي رسانه‌اي دولت گفت: تاكنون 5 سفر رسانه‌اي استاني داشته‌ايم و هدف اين سفرها پيگيري مصوبات استاني سفر دولت است و اين سفرها به بقيه استان‌هاي كشور هم ادامه مي‌يابد.
مشاور رسانه‌اي رياست جمهوري تأكيد كرد: اجرايي شدن طرح‌هاي عمراني استاني اين نيست كه فقط كلنگ زني انجام شود و طرح رها شودكه حاصل آن افزايش هزينه مثلا ساخت يك بيمارستان 100 ميليون توماني به 4/1 ميليارد تومان شود در حالي كه همين بيمارستان هنوز هم به بهره برداري هم نرسيده است.
كلهر در مورد اجراشدن برخي طرح‌هاي مصوبات استاني دولت گفت: به عنوان مثال طرح سيمان 1/1 ميليون تني باقران در نقطه مرزي استان خراسان جنوبي در سال آينده تمام مي شود و بخش ميكسر كارخانه اوايل سال آينده به بهره‌برداري مي‌رسد. كلهر در مورد حضور خبرنگاران حوزه‌هاي تخصصي در سفرهاي استاني دولت و جلسات هيأت دولت در كنار خبرنگاران حوزه دولت گفت: اين مسئله به مديران رسانه‌ها بستگي دارد و براي دولت فرق نمي‌كند كه كدام خبرنگار حضور پيدا مي‌‌كند.
وي تاكيد كرد: طرح‌هاي عمراني مصوب جديد تقريبا 100 درصد اجرايي شده است. در مجموع بالاي 30 تا 40 درصد طرح‌هاي عمراني مصوب سفرهاي استاني تاكنون به بهره برداري رسيده است. كلهر با بيان اين نكته كه اجرايي شدن يك طرح عمراني لزوما به معناي بهره برداري نيست، گفت: سياست دولت از ابتدا اولويت در اتمام طرح هاي عمراني نيمه تمام از هر زمان و دولتي كه باقي مانده، بوده است.
مشاور رسانه اي رئيس جمهور يادآور شد: برخي طرح‌هاي استاني زودتربه بهره‌برداري رسيده، برخي در زمان تعيين شده به بهره‌برداري مي‌رسد و تعدادي نيز به دليل مشكلات اداري و بروكراسي تاخير دارد كه البته سهم اين پروژه‌ها نسبت به كل پروژه‌ها بسيار ناچيز است كه دولت در حال برنامه‌ريزي در اين مورد نيز هست. وي گفت: در همين ارتباط سعي مي‌شود اختيار استانداران بيشتر شود و خيلي از كارهاي استاني لازم نباشد به مركز ارجاع شود.
مشاور رسانه‌اي رئيس‌جمهور در مورد طرح اعطاي جايزه براي منتقدان دولت گفت: در تمام دنيا از رسانه‌هاي منتقد دولت تقدير مي شود ولي اين نكته ضروري است كه در بخش خير خبرنگار بايد واقعيت جامعه را بدون سانسور خبر دهد ولي خود نقد نكند، زيرا خبرنگار در هيچ جاي دنيا منتقد نيست.اما خبرنگاري كه كارشناس شده مي تواند نقد هم بكند.
كلهر با اشاره به اينكه برخي افراد نقد را با گزارش اشتباه گرفته‌اند گفت: كارشناساني كه كار نقد مي‌كنند را در دنيا به عنوان كارشناس مسئول مي‌شناسند و معمولا اين افراد پخته و باتجربه هستند و بسياري از آنها 50 سال سابقه كار كارشناسي دارند.
مشاور رسانه‌اي رئيس‌جمهور با اشاره به برگزاري نشست مشترك دولت و اقتصاددانان منتقد گفت: دولت از اين نشست استفاده هاي رسانه‌اي كرده است و حتي حاضر بود جلسات ادامه داشته باشد ولي خود اقتصاددانان منتقد گفتند اين جلسه كافي است. كلهر خاطرنشان كرد: دادن جايزه به نقدهاي دولت كمترين كار است و اين كار را انجام مي‌شود، اما فعلا تاريخ آن مشخص نيست.