خرید شال ناجا: مصادیق مخالف با امنیت جامعه

مواردي که به عنوان مصاديق غيرقانوني و مخالف با امنيت اجتماعي و اخلاقي جامعه محسوب مي‌شود، و در طرح ارتقاي امنيت اجتماعي مورد پيگيري نيروي انتظامي قرار مي‌گيرد، اعلام شد.
 
به گزارش مهر، در اطلاعيه نيروي انتظامي آمده است: موارد ذيل الذکر مصاديق غير قانوني و مخالف با امنيت اجتماعي و اخلاقي جامعه محسوب مي‌شوند، بنابراين نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در صورت عدم رعايت با جديت و قاطعيت با مرتکبين بر اساس قوانين برخورد خواهد نمود.
 
1 – ايجاد ارعاب و اعمالي همچون باج‌خواهي، زورگيري، عربده کشي، نزاع و درگيري که موجبات سلب امنيت مردم را فراهم نمايد.
 
2- عدم رعايت پوشش مناسب مانند: – استفاده از مانتو و شلوارهاي کوتاه، تنگ، چاک‌دار و بدن‌‌نما به گونه‌اي که نمايانگر اندام باشد.- پوشيدن شلوار کوتاه به گونه‌اي که قسمتي از پا نمايان باشد و يا استفاده از چکمه به جاي شلوار بلند.- پوشيدن کلاه به جاي روسري و مقنعه و همچنين شال‌هاي کوچک و باريک که امکان پوشش کامل سر و گردن را فراهم نمي‌کند.- آرايش نامتعارف و مغاير با عفت عمومي.
 
3- استفاده از البسه با مدل‌هاي مبتذل غربي، آرم و علايم گروه‌هاي منحرف.
 
4- هرگونه فعاليت غير مجاز سمعي و بصري (تهيه، توليد، عرضه، فروش فيلم‌هاي مبتذل و سرقت و توزيع عکس و فيلم‌هاي خصوصي و خانوادگي مردم).
 
5- تهيه و توزيع مواد مخدر، قرص‌هاي روان‌گردان و مشروبات الکلي.