خرید شال ۲۲‬ عراقي در آبهاي ايران دستگير شدند

فرمانده درياباني شهرستان آبادان گفت: ‪ ۲۲‬تبعه عراقي، عصر شنبه به علت ورود غير مجاز به آبهاي سرزمين جمهوري اسلامي ايران، دستگير شدند. علي‌اكبر سقايي، در گفت‌وگو با ايرنا افزود: اين افراد، صيادان عراقي هستند كه در محدوده آبهاي «بويسيف» و «بهمنشير» آبادان تردد مي‌كردند، كه توسط گشت درياباني اروند دستگير شدند. وي اظهار داشت: در اين رابطه سه فروند لنج صيادي و دو فروند قايق موتوري صيادي افراد دستگير شده، توقيف شده است. سقايي گفت: افراد دستگير شده، روز يكشنبه پس از تشكيل پرونده، تحويل مقامات قضايي ايران خواهند شد.