خرید شال احمدي‌نژاد در «علم و صنعت» حضور يافت

صبح روز دوشنبه، دكتر محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور، در دانشگاه «علم و صنعت» حضور يافت.
به گزارش ايرنا، احمدي‌نژاد در آغاز حضورش در دانشگاه علم و صنعت، با اعضاي شوراي اين دانشگاه ديدار و گفت وگو كرد.
رئيس جمهور كه خود دانش آموخته دانشگاه علم و صنعت است، در ادامه حضور در اين دانشگاه قرار است در جمع دانشجويان، اعضاي هيأت‌ علمي و استادان ‌دانشگاه علم و صنعت در سالن «ملك لو» اين دانشگاه سخنراني كند.
در ادامه اين جلسه، برنامه پرسش و پاسخ دانشجويان با احمدي‌نژاد برگزار مي‌شود.