خرید شال اسرائیل400 زندانی فلسطینی را آزاد می کند

با آن که در هفته گذشته، خبرهايي درباره آزادي دو هزار زنداني فلسطيني توسط اسرائيل منتشر شده بود، امروز يک روزنامه عبري، مدعي آزادي چهارصد نفر از اين زندانيان پيش از آغاز کنفرانس صلح پاييزي در آناپوليس شد.
روزنامه «هاآرتص» با اعلام اين مطلب ادعا کرد: اين زندانيان با هدف نشان دادن حسن نيت تل آويو به «ابومازن»، رئيس تشکيلات خود گردان فلسطين، در راستاي رسيدن به صلح آزاد مي شوند.
اين در حالي است که مقام هاي رژيم اسرائيل از آزادي سيصد تا چهارصد نفر از اين زندانيان خبر داده و گفتند: در ليست افرادي که قرار است آزاد شوند، نام افرادي که اقدام به قتل اسرائيلي ها کرده يا اقداماتي را عليه تل آويو (مقاومت عليه اشغالگري) انجام داده اند، ديده نمي شود.
هاآرتص در حالي امروز خبر از آزادي چهارصد زنداني فلسطيني پيش از آغاز کنفرانس صلح پاييزي در آناپوليس داد که همين روزنامه در تاريخ 14 آبان ماه در خبري اعلام کرده بود: ايهود اولمرت براي نشان دادن حسن نيت خود براي رسيدن با صلح با فلسطيني ها، دو هزار زنداني فلسطيني را پيش از آغاز کنفرانس صلح پيشنهادي بوش آزاد مي کند.
در آن تاريخ، «هاآرتص» نوشته بود: اولمرت با آزادي اين زندانيان موافقت کرده، اما زمان آزادي و تعداد واقعي نفراتي که آزاد خواهند شد، هنوز مشخص نيست.