خرید شال انتقاد محمدهاشمی از دولت و مجلس

محمد هاشمی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقاد از شیوه جدید بودجه‌نویسی سال 87، می‌گوید: اصولا فلسفه بودجه، لایحه برنامه و بودجه است و بودجه در قالب برنامه تعیین می‌شود و طبق برنامه باید اهداف بودجه منظور شود و طبعا نیاز است جزئیات برنامه در بودجه سالانه مشخص شود و به اجرا درآید.

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی در گفت وگو با آفتاب گفت: این سبک بودجه‌نویسی مفهومش قانون گریزی است و نشان می‌دهد دولت نمی‌خواهد طبق برنامه عمل کند و در صدد است خارج از چارچوب برنامه عمل کند.

وی درباره اهداف دولت از ارائه لایحه بودجه سال 87، اظهار داشت: دولت نهم لایحه بودجه سال 87 را این گونه پیشنهاد کرده تا بتواند قانون برنامه و بودجه را اجرا نکند و یا آنگونه که خود تشخیص می‌دهد، عمل کند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه با انتقاد از رایزنی‌های پشت پرده هیات رییسه و چهره‌های با نفوذ مجلس درباره نحوه بوجه‌نویسی سال آینده کشور تصریح کرد: طبق آیین‌نامه مجلس، هیات رییسه چنین حقی ندارد و براساس آیین‌نامه مجلس، لایحه بودجه باید مراحلی را در مجلس طی کند.

وی این اقدام هیات رییسه و چهره های با نفوذ مجلس را عدول از چندین سند معتبر ملی و قانونی مانند سند چشم‌انداز و برنامه چهارم توسعه دانست و گفت: هیات رییسه مجلس باید پاسخ دهد به استناد کدام ماده قانونی در مورد سبک جدید بودجه‌نویسی و در حقیقت قانون گریزی با دولت تعامل می‌کند.
هاشمی در پایان با بیان اینکه «بودجه‌نویسی باید براساس قانون اساسی انجام شود»، خاطرنشان کرد: در قانون و همچنین قانون اساسی برای بودجه‌نویسی ضوابطی وجود دارد و نمایندگان ملت به طور فردی و جمعی نسبت به اجرای قانون و قانون اساسی مسئولیت دارند.