خرید شال بانک مرکزی: نرخ تورم از 16 درصد گذشت

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از رسیدن نرخ تورم به 16.2 درصد در پایان مهرماه سال جاری خبر داد.

به گزارش مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، خلاصه نتایج بدست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران بر اساس سال پایه 100= 1383 ( 359 قلم کالا و خدمت) در مهر ماه 1386 نشان می دهد: شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در مهر ماه 1386 نسبت به ماه قبل 1.5 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 18.1 درصد افزایش یافت.

میزان تورم در دوازده ماه منتهی به مهر ماه سال 1386 نسبت به دوازده ماه منتهی به مهر ماه سال 1385 معادل 16.2 درصد است.

به گزارش مهر، نرخ تورم در فروردین ‌ماه امسال 12.8 درصد، در اردیبهشت ‌ماه 13.6 درصد، در خردادماه 14.2 درصد، در تیرماه 14.8 درصد، در مرداد ماه سال جاری به 15.4 درصد و در پایان شهریورماه به 15.4 درصد بود.