خرید شال دادستان كل: به جاي فرصت سوزي، فرصت‌سازي شود

دادستان كل كشور تصريح كرد: مشروعيت حكوميت منوط به تامين امنيت است كه طيف وسيعي را شامل مي‌شود، نفس وجود امنيت و احساس امنيت و بازسازي رواني مردم نسبت به اين مساله اهميت وافري دارد و بايد تمامي نهادها و ارگان‌هاي مسوول در اين راستا انجام وظيفه كنند.

به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام و المسلمين دري نجف‌آبادي در مراسم اختتاميه كارگاه مديريت بحران ويژه اعضاي شوراي تامين استان‌ها با اشاره به وظايف حاكميت در قانون اساسي گفت: بايد بحث امنيت را در تمام سطوح و لايه‌ها مورد بحث و بررسي قرار دهيم و حوزه و دانشگاه با تحليل درست نسبت به مولفه‌هاي موثر در تامين امنيت، استراتژي قوي براي نيل به شرايط مطلوب ترسيم كنند.

وي با اشاره به فوريت شناخت مفهوم و خصيصه‌هاي مديريت بحران، افزود: شناخت روشمند بحران و جلوگيري از ايراد خسارات و بروز لطمات با تحصيل هزينه‌هاي هنگفت و تحليل كارشناسانه مسائل ضروري اساسي و جدي است و بايد براي كنترل و مهار تبعات مخرب بحران آن عوامل بحران‌زا را شناخته و از وقوع و بروز آن جلوگيري كرد.

دري نجف‌آبادي شوراي تامين استان را مظهر تعامل سازنده و موثر و همه جانبه بين دستگاه‌هاي كشور دانست و اظهارداشت: به منظور استفاده از عوامل تاثيرگذار در فرآيند پيشگيري – مقابله و درمان بايد مسووليت‌ها تقسيم شود و با تشريك مساعي و تعامل هدفمند مصالح ملي ملحوظ نظر قرار گيرد.

وي با اشاره به مضامين غني آموزه‌هاي اسلامي در مقوله مديريت بحران، افزود: از نظرگاه اسلامي مصالح كلان انساني در پرتو امنيت مبتني بر عدالت ملحوظ نظر قرار مي‌گيرد و انسان و جامعه به سمت خيرات هدايت و از پليدي‌ها و زشتي‌ها دور مي‌شود.

دري نجف‌آبادي استفاده از روش‌هاي مناسب و شيوه‌هاي برخورد كارشناسي شده و حكيمانه را ضروري دانست و گفت: گاهي روش‌هاي حل بحران، خود بحران آفرين است و بايد با تدبير و كارشناسي در جهت مصالح ملي تلاش كرد و به جاي فرصت سوزي، فرصت سازي كرد.

وي تقويت اتحاد ملي و انسجام اسلامي را يكي از وظايف شوراي تامين استان‌ها دانست و اظهار داشت: شوراي تامين در جهت تقويت همگرايي ملي و انسجام اقوام كشور تدبير كنند و بستراتحاد و همدلي را هموار سازند چراكه وحدت ملي موجد اقتدار وعزت ملي است.