خرید شال سفر يك هيات انگليسي به تهران

يك هيأت انگليسي متشكل از اعضاي كميته سياست خارجي مجلس عوام آن كشور، از امروز سفر خود را به تهران آغاز مي‌كند.
به گزارش ايسنا، يك هيأت انگليسي متشكل از هشت تن از اعضاي كميته سياست خارجه مجلس عوام انگليس شامل نمايندگان احزاب سه گانه كارگر، محافظه‌كار و ليبرال دمكرات آن كشور امروز به تهران سفر مي‌كند. هدف از اين سفر، تعميق روابط پارلماني فيمابين است؛ اين سفر تا 25 ماه جاري ادامه خواهد يافت.
اين هيأت كه رياست آن را «مايك گيپس» به عهده دارد، قرار است با رئيس مجلس شوراي اسلامي، رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي، معاون حقوقي ـ بين المللي وزارت امور خارجه، معاون قوه قضاييه، معاون وزير اقتصاد و دارايي، رئيس اطاق بازرگاني و صنايع و معادن كشورمان، نمايندگان اقليت‌هاي ديني، مقامات ذيربط در شوراي عالي امنيت ملي، فراكسيون اقليت مجلس شوراي اسلامي، فراكسيون زنان، مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر و خانواده‌هاي شهدا و قربانيان ترورها و همچينن قربانيان جنگ افزارهاي شيميايي ديدار كنند.