خرید شال «شهيد رجايي» جشنواره‌اش هم فراموش شد!

جشنواره شهيد رجايي كه هر ساله به منظور گسترش و ترويج فرهنگ و رفتار مطلوب سازماني و كمك به بهبود نظام مديريت اجرايي در راستاي تحقق برنامه‌هاي توسعه و تحول اداري كشور از طريق ارزيابي عملكرد مديريت، كاركنان و بازنشستگان در هفته دولت برگزار مي‌شد، براي دومين سال پياپي برگزار نشد.
به گزارش ايسنا، در دوره‌هاي گذشته، هدف اصلي جشنواره پيشبرد برنامه‌هاي تحول اداري كشور، بهبود نظام‌هاي مديريت و توسعه مديريت عملكرد با اولويت اصلاح ساختار‌هاي تشكيلاتي، بهبود سيستم‌ها و روش‌ها و توسعه اتوماسيون اداري و فناوري اطلاعات، تكريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع و ارتقاي سلامت نظام اداري و ارتقاي بهره‌وري بخش عمومي‌ عنوان مي‌شد.
يازدهمين دوره جشنواره شهيد رجايي، در حالي برگزار نشد كه تاكنون 9 دوره متوالي را بدون هيچ وقفه‌اي پشت سر گذاشته بود و نهمين و آخرين دوره جشنواره هم زمان با سال نخست استقرار دولت نهم و اجراي برنامه چهارم توسعه در سال 84 برگزار شد.
پيش از اين، محمدحسن پاسوار، معاون امور توسعه مديريت و سرمايه انساني معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي، در گفت‌وگو با ايسنا، درباره علت برگزار نشدن دهمين دوره جشنواره شهيد رجايي در سال گذشته گفته بود: «با وجود اين كه در سال 85 شرايط لازم براي برگزاري اين جشنواره فراهم بود، بررسي‌هاي پي در پي روي نحوه ارزيابي‌ها و ملاك‌هاي امتيازدهي، نشان داد كه اين ملاك‌ها قابل اصلاح و تعديل است.»
وي با بيان اين كه لزوم اين اصلاحات ما را بر آن داشت تا اجراي اين جشنواره را در سال 85 معلق كنيم، اظهار اميدواري كرده بود كه در سال‌هاي آينده، بتوان به نحوي مطلوب به ارزيابي عملكرد كارمندان دولت پرداخت.
در حالي كه پاسوار با بيان اين كه درباره نحوه ارزيابي و برگزاري مراسم، تغيير و تحولاتي ايجاد مي‌شود، اظهار كرده بود كه جشنواره امسال در زمان موعد مقرر؛ يعني چهارم شهريور ماه 86 برگزار خواهد شد، اما با توجه به گذشته حدود دو ماه از اين تاريخ، به نظر مي‌رسد كه جشنواره امسال هم برگزار نمي‌شود. التبه تاكنون برخي از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هاي، جداگانه كارمندان نمونه خود را برگزيده‌اند.
همچنين عليرضا قدم‌ياري، دبير جشنواره شهيد رجايي، در گفت‌وگو با ايسنا اعلام كرده بود: در اواسط مهر ماه اين جشنواره برگزار خواهد شد.
وي يكي از علل وقفه در برگزاري جشنواره شهيد رجايي را تغيير و تحولات و انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي سابق دانسته و گفته بود: به دليل تغييراتي كه در اين سازمان پيش آمد، وقت كافي براي برگزاري اين جشنواره نبود و باعث شد برگزاري اين جشنواره به تأخير بيفتد.