خرید شال شوراي شهر کرمانشاه منحل شد

شوراي حل اختلاف استان به انحلال شوراي شهر کرمانشاه رأي داد.
به گزارش ايسنا، شب گذشته (20 آبان) شوراي حل اختلاف استان به رياست استاندار تشکيل جلسه داد و سرانجام به اين نتيجه رسيد که شوراي اسلامي شهر کرمانشاه را منحل کند.
«منوچهر پرويني»، مديرکل امور اجتماعي استانداري کرمانشاه در اين باره به خبرنگار ايسنا گفت: در جلسه شب گذشته، اعضاي شوراي حل اختلاف استان به اين نتيجه رسيدند که پيشنهاد انحلال شوراي شهر کرمانشاه را به هيأت عالي حل اختلاف مرکزي بدهند.
او ناتواني در انتخاب شهردار را مهمترين دليل صدور اين حکم اعلام کرد و گفت: اصلي‌ترين وظيفه شورا بر پايه قانون، انتخاب شهردار واجد شرايط است که متأسفانه، شوراي شهر کرمانشاه پس از شش ماه نتوانست به اين وظيفه خود عمل کند.
وي وجود دودستگي در شورا را اصلي‌ترين دليل اين مشکل دانست.
او با بيان اين كه شوراي حل اختلاف استان کرمانشاه پنج عضو دارد كه مجيد غفوري استاندار، بهمن الياسي نماينده مردم سنقروکليايي در مجلس، الهيار ملکشاهي رئيس کل دادگستري استان و ايمان نادري و سيد مجتبي جاسمي نمايندگان شوراي عالي استان، اعضاي اين شورا هستند، گفت: در جلسه شب گذشته، شوراي حل اختلاف استان به جز آقاي الياسي، بقيه اعضا حضور داشتند که در تماس تلفني با وي، ايشان نيز موافقت خود را با اين تصميم اعلام کردند.
گفتني است، شوراي سوم شهر کرمانشاه با عزل شهردار وقت، چهار نفر را براي تصدي اين پست برگزيد که همه اين آنان، پيش از تکيه بر مسند شهرداري، از پذيرش اين سمت انصراف دادند.
«آرش رضايي»، عضو شوراي شهر کرمانشاه، پنجمين شهردار برگزيده بود که صلاحيت وي نيز روز گذشته رد شد.