خرید شال لغو رزمايش هوايي مشترك ژاپن و آمريكا

مسئولان پايگاه هوايي «كوماتسو» ژاپن اعلام كردند: رزمايش مشترك نيروي هوايي دفاع از خود ژاپن و نيروي هوايي آمريكا مستقر در اين كشور لغو شد.
به گزارش روز دوشنبه خبرگزاري «كيودو»، علت لغو اين رزمايش هوايي مشترك، متوقف شدن عمليات هواپيماهاي جنگنده F-15 ‬آمريكا در ژاپن گفته شده است.
اين گزارش مي‌افزايد: علت سقوط هواپيماي آمريكاييF-15 ‬تاكنون‌مشخص نشده، اما يافته‌هاي اوليه، حكايت از بروز خرابي در سيستم اين نوع هواپيماست.
بنا بر اين گزارش، «شيگرو ايشيبا»، وزير دفاع ژاپن، به دنبال حادثه سقوط يك فروند هواپيماي جنگنده F-15 ‬نيروي هوايي آمريكا، به تازگي دستور توقف موقت پرواز اين نوع هواپيماهاي جنگي در كشورش را صادر كرده بود.
به گزارش كيودو، ايشيبا خواستار آن شده بود كه فرماندهان ارتش دفاعي ژاپن، آموزش جنگنده‌هاي F-15 ‬‬اين كشور را براي تعيين علت سقوط اين هواپيماي آمريكايي به تعليق درآورند.
اين رزمايش نظامي مشترك قرار بود پنجم نوامبر (‪ ۱۴‬آبان) برگزار شود، اما به دنبال سقوط اين هواپيما و درخواست بررسي وزير دفاع اين كشور به تأخير افتاد.
انجام تمرينات نظامي در پايگاه هوايي كوماتسو در استان «ايشي كاوا»، بخشي از يك موافقتنامه مشترك ميان دو كشور و در راستاي طرح جابجايي نيروهاي نظامي آمريكا در ژاپن است.
بنا بر پيمان امنيتي توكيو و واشنگتن در سال ‪ ۱۹۵۱‬ميلادي، هم اكنون حدود ‪ ۴۰‬ هزار نيروي نظامي آمريكا در ژاپن مستقرند كه ‪ ۷۵‬ درصد از تأسيسات آنها در جزيره جنوبي اوكيناوا قرار دارد.
هدف ژاپن از ارايه طرح جابجايي نيروهاي آمريكايي در اين كشور، كاهش بار حضور نيروهاي نظامي آمريكا در اوكيناوا است كه همواره ‌از سوي شهروندان ژاپني در اين استان درخواست شده است.