خرید شال منع مصرف سيگار در فيلم‌هاي تلويزيوني

سيگار كشيدن از صحنه‌هاي فيلم‌هاي تلويزيوني حذف شود.
به گزارش ایسنا، آيت‌الله غيوري، نماينده ولي فقيه در جمعيت هلال احمر با اشاره به فتواي تحريم استعمال سيگار از سوي آيت الله مكارم شيرازي در سال هاي گذشته، گفت: بر اين پايه با توجه به نتايج تحقيقات سال‌هاي اخير، مبني بر عوارض شديد ناشي از مصرف دخانيات، به نظر مي‌رسد كه جلب نظر مراجع تقليد براي دريافت فتواي تحريم دخانيات در كاهش مصرف اين مواد در كشور سهم مؤثري داشته باشد.
غيوري به نمايش صحنه‌هاي كشيدن سيگار توسط هنرپيشه‌هاي تلويزيوني در برخي از فيلم‌ها و سريال‌ها اشاره كرد و گفت: اين گونه صحنه‌ها تأثير مخربي بر جامعه مي‌گذارد؛ بنابراين، بايد مسئولان صداوسيما در حذف اين صحنه‌ها از فيلم‌هاي تلويزيوني تلاش كنند.