خرید شال نظارت مجلس بر جشنواره فيلم فجر

مخبر كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي گفت: اين كميسيون بر نحوه برگزاري جشنواره فيلم فجر امسال نظارت خواهد كرد.
«ستار هدايتخواه»، روز سه‌شنبه، در گفت‌وگو با ايرنا اظهار داشت: مجلس شوراي اسلامي به ويژه كميسيون فرهنگي بر پايه رسالت نظارت فرهنگي خود، از گذشته درباره برنامه‌هاي اجرايي دستگاه هاي فرهنگي حساسيت داشته است.
نماينده شهرستان‌هاي بويراحمد و دنا گفت: كميسيون فرهنگي بنا بر اين رسالت نظارتي، چهارچوب‌ها و معيارهاي كلي را به مسئولان برگزاري جشنواره متذكر مي‌شود.
جشنواره فيلم فجر به عنوان بزرگترين رخداد سينمايي ايران هر سال در دهه فجر در تهران به صورت بين‌المللي برگزار مي‌شود.
مخبر كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي گفت: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، خواستار تخصيص ‪ ۱۰‬درصد از بودجه كل كشور به بخش فرهنگ از سوي دولت هستند.
به گفته وي، اكنون 4درصد از كل بودجه كشور، به بخش فرهنگ اختصاص دارد كه اين ميزان، براي رفع مظلوميت از بخش فرهنگي كافي نيست.
هدايتخواه درباره بودجه سال ‪ ۸۷‬گفت: در بودجه سال آينده، سه‌ تغيير اساسي صورت مي‌گيرد كه از اين سه مورد، دو تغيير مورد موافقت مجلس شوراي اسلامي است و يكي از اين تغييرات نيز با تعامل مجلس و دولت قابل انجام است.
وي گفت: حذف تبصره‌ها از بودجه دولت و كاهش رديف هاي متفرقه مورد حمايت و توافق مجلس شوراي اسلامي است و تجميع رديف ها در بودجه سال آينده نيز بايد با تعامل اين دو قوه انجام گيرد.
گفتني است، نماينده مردم بويراحمد و دنا در مجلس شوراي اسلامي براي شركت در همايش ملي مهندسي فرهنگ به شهر كرد سفر كرده بود.