خرید شال پروين: از چاپ كتاب خودم بي‌خبرم!

ديروز اعلام شد پروين قصد افشاگري در كتاب خود را دارد و مي‌خواهد زواياي پنهان زندگي اش را بروي كاغذ بياورد.به گزارش فارس، قائم مقام باشگاه استيل آذين تهران گفت: از چاپ و انتشار كتابي به قلم خودم بي‌اطلاع هستم. علي پروين اظهار داشت: از جريان چاپ و انتشار اين كتاب بي‌خبرم. شايد بار ديگر كسي به اسم من كاري كرده است.پروين با اشاره به ساخت فيلم مستندي درباره زندگي خود اظهار داشت:‌ قبل از اين هم گفته‌بودم كه به هيچ كس اجازه نداده‌ام درباره زندگي من فيلم بسازند؛ اما ظاهرا دست‌اندركاران يك فيلم حتي درباره من با چند چهره سرشناس سينمايي هم صحبت كرده‌اند. به هيچ كس اجازه نمي‌دهم كه درباره من بدون اطلاع و اجازه‌ام فيلمي بسازد و يا كتابي چاپ كند. ديروز اعلام شده بود، پروين قصد افشاگري در كتاب خود را دارد و مي‌خواهد زواياي پنهان زندگي اش را بروي كاغذ بياورد.