خرید شال احمدي‌نژاد: محرابيان دانشجوي با استعداد من بود

دکتر احمدي‌نژاد با رد هر گونه نسبت فاميلي خود با محرابيان گفت: انتساب که جرم نيست، ولي ما بايد شخصيت مستقل افراد را در نظر بگيريم. من معلم دانشگاه هستم و محرابيان دانشجوي با استعداد من بود و براي همين صلاح ديدم که از اين دانشجوي بسيجي و دلسوز براي نظام استفاده کنم.
به گزارش مهر، محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور، پس از سخنان موافقان و مخالفان وزراي پيشنهادي نفت و صنايع و معادن دوباره از گزينه‌هاي خود دفاع کرد.
وي در دفاع از نوذري و محرابيان با اشاره به نکته‌اي که يکي از نمايندگان مجلس درباره جوان بودن محرابيان ذکر کرده بود، گفت: انتخاب جوانان و ميدان دادن به آنان، منطق با رويکرد مجلس و دولت کنوني است.
احمدي نژاد درباره تخصص در حوزه کاري محرابيان نيز اظهار داشت: حوزه صنعت بسيار گسترده است و شامل صنايع، برق، سيمان، سراميک، دارو و گردشگري مي‌شود و براي همين از گسترده‌ترين صنايع کشور صنعت ساختمان است.
رئيس جمهوري با تأکيد بر اين که محرابيان هم در گذشته و هم در حال مي‌تواند بسيار موفق عمل کند، گفت: سياست‌هاي قرار داده شده در اين دولت با وزارت وي با موفقيت جلو خواهد رفت.
احمدي نژاد ادامه داد: بحث مناطق محروم يکي از برنامه‌هاي محرابيان است و جهت گيري دولت اساسا استقرار عدالت و رفع محروميت در سراسر کشور است.
وي با اشاره به مصوبات استاني دولت در خراسان جنوبي تصريح کرد: در سفر اخير به اين استان، چهار شهر صنعتي به تصويب دولت رسيد که پيشنهاد دهنده همه اينها محرابيان بود.
رئيس جمهور با گلايه از سخنان سرافراز نماينده مشهد در مخالفت با محرابيان گفت: اي کاش، وي پيشتر درباره نسبت محرابيان با بنده اطلاعي کسب مي‌کرد، چرا که حيف است چنين مطلبي از زبان اين برادر خارج شود.
احمدي نژاد نسبت محرابيان با خود را کذب محض خواند و اظهار داشت: از طرفي انتساب که جرم نيست و ما بايد شخصيت مستقل افراد را نيز در نظر بگيريم، چرا که نمي‌توان با هيجان و احساس خبر کذبي را مطرح کرد.
وي ادامه داد: من معلم دانشگاهم و محرابيان دانشجوي با استعداد من بود و براي همين صلاح ديدم که از اين دانشجوي بسيجي و دلسوز براي نظام استفاده کنم.
رئيس جمهوري خاطرنشان کرد: اين درست نيست که هميشه در عده‌اي خاص به دنبال مسئولان بگرديم.
احمدي نژاد همچنين با انتقاد از گفته‌هاي نصيري، نماينده گرمي، اظهار داشت: وي اذعان داشته که محرابيان از دوروبري‌هاي من است و من مي‌پرسم که آيا همه اعضاي کابينه كنوني از اطرافيان من هستند؟
وي خاطرنشان کرد: براي ما فرقي نمي‌کند، چرا که ما به دنبال افرادي دلسوز و بسيجي براي مسئوليت‌ها در کشور مي‌گرديم و اين براي ما افتخار است که جواني که هيچ ثروت و قدرتي پشت سرش نيست مسئوليتي را در کشور عهده دار شود.
رئيس جمهورگفت: بايد از نگاه‌هاي طبقاتي و فرصت ندادن به افرادي که در لايه‌هاي زيرين جامعه قرار دارند پرهيز کنيم.
احمدي نژاد تأکيد کرد: من نمي‌خواهم حرفي غير واقعي در اين جا ثبت شود.
 
وي انتخاب محرابيان براي وزارت صنايع و معادن را از افتخارات مجلس هفتم خواند و گفت: در موضوع سهميه بندي بنزين که يکي از پيچيده ترين موضوعات و انقلاب بزرگي در مصرف سوخت و حمل ونقل بود، وي کمک بزرگي به دولت کرد.
رئيس جمهوري تصويب حمل و نقل را همچنين از افتخارات دولت نهم و مجلس برشمرد و گفت: 25 سال است که همگي از اوضاع حمل و نقل گلايه منديم اما وي پاي اين موضوع ايستاد و کار را جلو برد.
احمدي نژاد در حمايت از محرابيان خاطرنشان کرد: اکنون مدير فروشگاه‌هاي رفاه اذعان مي‌کند محرابيان توانسته است در يکي از شهرها در عرض سه ماه، فروشگاهي را با يک دوم هزينه و با رعايت نکات استاندارد راه اندازي کند.
وي تأکيد کرد: محرابيان جواني از متن جامعه و برادر شماست و اميدواريم بتوانيم با وزارت وي شاهد تحولي بزرگ در بخش صنعت باشيم و انشا الله رأي شما را کسب خواهد کرد.
رئيس جمهوري در ادامه با حمايت از نوذري که براي وزارت نفت به مجلس معرفي شده است، به اهميت صنعت نفت و پايه‌هاي نفتي در کشور اشاره کرد و گفت: نوذري خود و برنامه‌هاي پيشنهادي خود را براي شما مطرح کرد.
احمدي نژاد با تشکر صميمانه از نمايندگان مجلس و هيئت رئيسه، با اشاره به اظهارات موافقان و مخالفان گفت: برداشت من از سخنان نمايندگان مجلس، دلسوزي و تلاش براي اصلاح امور و تصميم بهتر بود.
وي همچنين با بيان اين که تنها رأي اعتماد کافي نيست، تأکيد کرد: پس از راي اعتماد پشتيباني و نظارت نيز همراه وزاري دولت باشد.
رئيس جمهور در پايان گفت: اگر وزيري از کار برکنار شود، به اين معنا نيست که وي فداکار و دلسوز نبوده، بلکه يک تيم بايد به طور هماهنگ با هم کار کند تا بتواند در پايان موفق شود.
 
احمدي نژاد ادامه داد: شايد اين موضوع يک سنت جديدي باشد که توسط دولت گذاشته مي‌شود.
وي همچنين تصريح کرد: بايد اين فرصت را به مربي تيم بدهيم تا بتواند آرايش تيم را با رعايت زمان به خوبي طراحي کند.
رئيس جمهور گفت: دولت رأي مجلس را هر چه باشد با احترام مي‌پذيرد.