خرید شال ادعاي پرشدن محل سخنراني احمدي‌نژاد در علم‌وصنعت از 6 صبح

سايت نوروز، وابسته به مشارکت مدعي شد: در مراسم سخنراني «محمود احمدي نژاد» در دانشگاه علم و صنعت كه قرار بود در آن رئيس جمهور با اساتيد، مسئولان و دانشجويان اين دانشگاه ديدار كند، از حضور دانشجويان علم و صنعت جلوگيري شد.
يکي از فعالان كانون فرهنگي ـ هنري دانشگاه علم و صنعت در اين باره گفت: صبح امروز، سالن سخنراني احمدي نژاد مملو از دانشجويان بسيج دانشگاه هاي ديگر بود كه به طور سازمان دهي شده به دانشگاه آمده بودند؛ بنابراين، دانشجويان دانشگاه علم و صنعت نتوانستند در مراسم حضور يابند.
وي افزود: اين مراسم به گونه اي سازماندهي شده بود كه سالن سخنراني، ساعت شش و نيم صبح؛ يعني زماني كه به طور معمول هيچ دانشجويي در دانشگاه نيست، پر شده بود و حتي براي يكي از دوستان ما كه سابقا عضو بسيج بود، پيامكي آمد، مبني بر اين كه ساعت شش و نيم صبح براي سازماندهي در دانشگاه حضور داشته باشيد.
وي گفت: در اين مراسم، دانشجويان بسيج دانشگاه هاي علامه، خواجه نصير، اميركبير، شاهد و امام صادق حضور داشتند و حتي اعضاي بسيج يكي از اين دانشگاه ها، نشريه ارگان بسيج خود را پخش مي كردند؛ بنابراين، از همه حاضران در مراسم سخنراني احمدي نژاد كه حدود دو هزار نفر بودند، 70 درصد از بسيجيان ديگر دانشگاها،20درصد از بسيج دانشگاه علم و صنعت و سه چهار نفر از دانشجويان مستقل دانشگاه علم و صنعت بودند.
به ادعاي اين فعال دانشجويي، دانشجويان تنها در صورت در دست داشتن يك كارت ملاقات مي توانستند در مراسم سخنراني حضور يابند كه دانشجويان علم و صنعت كاملا از آن بي خبر بودند؛ اين كارت ها را از نهاد رياست جمهوري و مشاور جوانان اين نهاد تنها در اختيار دانشجويان بسيجي قرار داده بودند.
بيانيه اعتراض آميز مديران مسئول نشريات دانشجويي دانشگاه علم و صنعتاز سوي ديگر، به دنبال وقايع دانشگاه علم و صنعت جمعي از مديران مسئول نشريات دانشجويي اين دانشگاه با صدور بيانيه اي اعتراض خود را نسبت به نحوه حضور احمدي نژاد در اين دانشگاه اعلام كردند.
در اين بيانيه تصريح شده است: حضور نمايشي و تهي از صداقت احمدي نژاد در دانشگاه علم و صنعت که گويا تنها براي فعالان و دانشجويان اين دانشگاه سرزده بود، در حالي برگزار شد که از جمعيت چند هزار نفري حاضر در سالن، تنها شمار كمي، آن هم از بسيج دانشجويي علم و صنعت حاضر و الباقي را دانشجويان دانشگاه هاي شاهد، امام صادق، امام حسين و بسيج دانشجويي اميرکبير، خواجه نصير، علامه و … پر کرده بودند و اينچنين شد که سالن مالامال از شعارهاي حاضران هميشگي ديدارهاي رئيس جمهور بود. اين حضور مضحک ما را بر آن داشت که بيشتر بر عقيده خود راسخ بمانيم که اين دولت هيچ جاي سئوال ندارد، براي همين در برابر آنها که نه مي بينند و نه مي شنوند، تنها به نشانه اعتراض به «بيانيه اي سرشار از سکوت» بسنده مي کنيم.
اين بيانيه به امضاي مديران مسئول نشريات باور، جمهوري، پژوهش، دانشگاه امروز، نشانه، فصل زن، نيستان، سلام، بهارستان، انتخاب، ياس نو، كورسو، بارقه و دريچه رسيده است.
بيانيه شوراي صنفيهمچنين شوراي صنفي دانشجويان دانشگاه علم و صنعت، با صدور بيانيه اي خواستار پاسخگويي هر چه سريعتر مديريت اين دانشگاه نسبت به علل حضور نيافتن دانشجويان علم وصنعت در مراسم سخنراني احمدي نژاد شد.
در اين بيانيه آمده است: با توجه به حضور غيرمنتظره و بدون اعلام قبلي رئيس جمهور در دانشگاه علم و صنعت، مهمترين دغدغه شوراي صنفي دانشگاه به محض اطلاع از موضوع (بعد از ظهر روز يكشنبه) حفظ شأنيت دانشگاه و دانشجويان و تلاش براي جلوگيري از استفاده ابزاري و تبليغاتي از دانشگاه و دانشگاهيان بود و در جلسه‌اي كه شوراي صنفي با هيأت رئيسه داشت نيز بر اين موضوع و همچنين عدم حضور دانشجويان غير علم و صنعتي تأكيد فراوان بود. لازم به توضيح نيست که رويه اين نوع برنامه‌ها در سال‌هاي اخير، بيشتر به يك سناريوي كاملا سياسي شبيه بوده و مطالبات مطروحه در چنين مراسمي نه تنها بي‌پاسخ مانده، بلكه ابزاري براي استفاده جهت‌دار تبليغاتي بوده است.
بيانيه مي افزايد: مشكلات صنفي دانشجويان چيزي نيست كه تا به حال مطرح نشده باشد يا مديران و حتي شخص رئيس جمهور از آن بي اطلاع باشد. فشار هرچه بيشتر به تشكل هاي مستقل و منتقد، تعطيلي انجمن اسلامي، فعال شدن غير متعارف كميته هاي انضباطي، ايجاد فضاي امنيتي در خوابگاهها به ويژه خوابگاه خواهران، فضاي بسته و بر خوردهاي شديد با نشريات، مشكلات ساختاري سيستم آموزش و… مشكلاتي است كه همواره از طرف شوراها پيگيري شده و مسئولان و مديران به خوبي به وجود آن آگاهند و مطرح كردن چندين و چند باره اين مسائل آن هم در جمع عده اي دانشجوي عمدتا غير علم و صنعتي را كاملا بيهوده مي دانيم و شوراي صنفي مركزي به همين دليل و در راستاي دفاع از حقوق و شعور دانشجويي از شركت در اين جمع ناآشنا خودداري مي كند و خواستار پاسخگويي هر چه سريعتر مديريت در اين باره به دانشجويان است.