خرید شال اعتصاب كاركنان شركت راه‌آهن فرانسه

كاركنان اداره راه‌آهن فرانسه، در واكنش به اصلاحات پيشنهادي رئيس جمهور اين كشور پيرامون قوانين بازنشستگي، اعتصاب كردند.
به گزارش خبرگزاري آلمان، اين اعتراضات دست كم تا آخر هفته به طول خواهد انجاميد.
SNCF، اتحاديه راه‌آهن فرانسه، احتمال داده است كه در اين اعتصاب‌ها بيشتر قطارهاي سريع السير از كار بيفتند.
كاركنان شركت‌هاي حمل و نقل و همين طور تأمين‌كنندگان الكتريسيته و گاز نيز قرار است به اين اعتصابات بپيوندند. با اين اوصاف، اين اعتصاب مي‌تواند به بزرگترين اعتصاب يك دهه پيش در فرانسه تبديل شود.
نيكولا ساركوزي، رئيس‌جمهور فرانسه، پيش از اين اعتراضات اظهار كرد: اين اعتراضات بي‌فايده است و هيچ چيزي نمي‌تواند وي را از اهدافش منحرف كند.
هسته كليدي سياست ساركوزي، اصلاحات مربوط به قوانين بازنشستگي در بخش راه ‌آهن، حمل و نقل و همچنين گاز است، چرا كه كارمندان اين بخش، زودتر از ديگر گروه‌هاي شغلي در فرانسه بازنشسته مي‌شوند.
ساركوزي مي‌خواهد اين امتياز را لغو كند، چرا كه بنا بر تصور ساركوزي در صورت انجام نشدن اصلاحات در قوانين بازنشستگي، در پرداخت حقوق بازنشستگي مشكل به وجود خواهد آمد.
اين در حالي است كه كارمندان راه‌آهن فرانسه اين طور استدلال كرده‌اند كه پايين بودن سن بازنشستگي، جبراني براي خسارت‌هاي ناشي از بالا بودن ساعات كار و حق‌الزحمه ناچيز است.