خرید شال انفجار بمب نزديك كاخ رياست‌جمهوري تاجيكستان

انفجار بمبي قوي در نزديكي كاخ رياست جمهوري تاجيكستان، جان يك شهروند اين كشور را گرفت.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، مقامات پليس تاجيكستان اعلام كردند: انفجار بمبي قوي نزديك كاخ رياست جمهوري اين كشور، به كشته شدن يك نفر منجر شد.
به گزارش خبرنگاران، اين انفجار حدود ساعت 8 صبح در مركز شهر دوشنبه، پايتخت تاجيكستان، نزديك كاخ رياست جمهوري و يك هتل بزرگ و سفارت ازبكستان رخ داد. پليس اعلام كرد: قرباني يك نگهبان است كه هنگام بازرسي محوطه كاخ بسته‌اي را پيدا كرد.
گفته مي‌شود، كاخ رياست جمهوري تاجيكستان، محل برگزاري كنفرانس بين‌المللي است كه قرار است فردا (چهارشنبه) از سوي كميسيون اروپا تشكيل شود.
مقامات اعلام كردند: در اين كنفرانس كه قرار است «عاقل عاقل‌اف»، نخست وزير تاجيكستان، شركت كند، ساعت آغاز مراسم، 9 صبح اعلام شده بود، اما تا بعدازظهر فردا به تعويق افتاد. محل وقوع انفجار از سوي پليس تحت محاصره بوده و تحقيقات در اين زمينه آغاز شده است.