خرید شال بيانيه نمايندگان مجلس در محکوميت اينترپل

208 نماينده مجلس شوراي اسلامي با صدور بيانيه‌اي، اقدام اخير اينترپل در متهم دانستن برخي شخصيت‌هاي سياسي جمهوري اسلامي ايران را محکوم کردند.
به گزارش مهر، در اين بيانيه که در پايان جلسه علني امروز مجلس خوانده شد، آمده است: اقدام اخير مجمع عمومي پليس بين المللي (اينترپل) در مراکش، پس از آن صورت گرفت که آرژانتين تحت فشار شديد لابي صهيونيست و آمريکا تلاش کرد با مخالفت با پيشنهادهاي سازنده جمهوري اسلامي ايران در راستاي روشن شدن حقايق از راه کميسيون مشترک حقوقي ـ قضايي، اسباب سوءاستفاده سياسي فاحش در راستاي تحقق مقاصد و اغراض سياسي خويش از اين ارگان بين المللي را فراهم كند.
هرچند انتظاري بيش از اين از آمريکا و رژيم صهيونيستي که همه روزه عامل به خاک و خون کشيدن صدها انسان بي گناه در فلسطين، عراق، افغانستان و دورترين نقاط جهان هستند، وجود ندارد و اين تصميم سياسي و بدون اجماع و با حداقل آرا، صورت گرفته است و بيانگر شکاف و دو دستگي ميان اعضاي اين سازمان است، لکن استفاده ابزاري از پليس بين الملل که رسما اعلام کرده بود که اين اعلاميه هيچ بار حقوقي جز اطلاع رساني ندارد جاي بسي تأسف و محکوم است.
مجمع عمومي پليس بين الملل دولت آرژانتين و حاميان آمريکايي و صهيونيستي اين دولت بدانند که همه ملت ايران در حمايت از فرزندان رشيد پاسدار و ايثارگر خويش در هر لباسي با همه توان ايستاده است و اهانت به آنان را اهانت به همه ملت مي داند؛ بنابراين، اين نوع اقدام ها جز افزايش بدبيني و نفرت ملت ايران از نهادهايي که ابزار دست قدرت هاي مستکبر قرار مي گيرند؛ نتيجه اي براي آنان در پي نخواهد داشت.
ما نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تجليل از روحانيت خدمتگزار و فرماندهان محترم سپاه و گراميداشت ياد سرداران شهيد دوران هشت سال دفاع مقدس با محکوم كردن اين كار دولت آرژانتين و پليس بين الملل حمايت همه جانبه خويش را از اين فرماندهان عزيز اعلام مي داريم و به آنان هشدار مي دهيم اين گونه كارها، نتيجه اي جز نفرت براي آنان و وحدت و انسجام و يکپارچکي براي ملت ايران به دنبال نخواهد داشت.بنابراين، توصيه ما به مجمع پليس بين الملل اين است که هر چه زودتر انصراف خويش را از اين اقدام غير منطقي که ضديت با ملت ايران تلقي مي شود، اعلام و اقدامات غير منطقي خود را در برابر ملت ايران متوقف کند.